Símptomes de l’esclerosi múltiple remitent-recurrent

L’esclerosi múltiple remitent-recurrent provoca episodis de recaigudes, seguits de períodes de recuperació. Durant els episodis de brots, les persones amb EM poden experimentar símptomes molt variats i diferents en cada cas.

L’esclerosi múltiple es pot manifestar de maneres diferents i la forma amb què afecten les persones també varia en funció de cada cas. Un d’aquests tipus és l’EM remitent-recurrent, que es caracteritza per produir-se en forma de brots o recaigudes. En general, les recaigudes impliquen un empitjorament dels símptomes i se segueixen d’un període de recuperació, conegut com a remissió.

Si bé és cert que les capacitats no empitjoren entre recaigudes, sí que és possible que es deteriorin després de cada brot. És a dir, a mesura que passa el temps, a l’organisme li costa més reparar els danys que causen els rebrots.

L’esclerosi remitent-recurrent és la forma més comuna amb què l’EM es comença a manifestar. L’única excepció són aquelles persones diagnosticades amb EM primària progressiva, que suposen un 15% del total.

Els símptomes més habituals de l’EM remitent-recurrent

Les recaigudes es defineixen com «l’aparició de nous símptomes o la reaparició d’alguns símptomes antics durant un període de 24 hores o més».

Els signes més comuns de l’esclerosi múltiple remitent-recurrent són:

Fatiga

La fatiga és un dels símptomes més comuns de l’esclerosi múltiple i pot aparèixer en qualsevol estadi de la malaltia. Es manifesta com una sensació de cansament intens que dificulta les tasques quotidianes. Habitualment, empitjora al final del dia i quan pugen les temperatures, tot i que existeixen alguns hàbits que ajuden a mitigar els seus efectes.

Si bé és cert que les capacitats no empitjoren entre recaigudes, sí que és possible que es deteriorin després de cada brot.

Problemes de visió

Aproximadament 1 de cada 4 casos d’EM es detecta a partir d’una neuritis òptica. Es tracta d’una inflamació que danya el nervi òptic d’un dels dos ulls i que pot ser el primer símptoma de l’esclerosi múltiple.

En aquests casos, es pot experimentar:

·       Pèrdua temporal de la visió de l’ull afectat, que pot durar entre dies i setmanes.

·       Dolor ocular que empitjora en moure l’ull

·       Llampades de llum en moure l’ull

·       Daltonisme

En algunes ocasions els problemes poden afectar els dos ulls i alguns episodis més avançats poden produir visió doble o moviments involuntaris.

Problemes de sensibilitat

Un altre signe físic que es pot donar en l’EM remitent-recurrent són les alteracions de la sensibilitat. Es poden manifestar de diferents maneres: entumiment, ardor, formigueig, picor o hipersensibilitat a la pell i poden afectar diverses parts del cos des del tronc fins a les extremitats. Aquestes alteracions poden ser molestes, però no acostumen a allargar-se més d’alguns dies.

L’esclerosi remitent-recurrent és la forma més comuna amb què l’EM es comença a manifestar.

Debilitat muscular i espasmes

La sensació de debilitat a les extremitats és un símptoma comú de l’EM i està molt vinculada amb la fatiga. Més enllà d’això, els músculs també poden experimentar espasticitat, una rigidesa que fa difícil moure o doblegar una extremitat, també molt freqüent en persones amb esclerosi. Aquesta alteració muscular pot ser lleu i aparèixer de manera ocasional o pot ser més severa i dificultar determinades activitats quotidianes.

Problemes cognitius

En algunes ocasions, les persones amb esclerosi múltiple poden notar dificultats a l’hora d’articular pensaments, aprendre i recordar coses o per fer plans i organitzar informació. Aquest tipus de símptomes es coneixen com a disfuncions cognitives i poden implicar manifestacions com:

  • Lentitud per processar molta informació o fer més d’una tasca a l’hora.
  • Reducció de la capacitat d’atenció
  • Entrebancs amb les paraules o embarbussaments
  • Problemes per comprendre i processar informació visual com la interpretació de mapes

De totes maneres, aquests símptomes no són exclusius de l’EM i els poden produir altres afeccions com l’ansietat o la depressió.

Alteració de l’estat d’ànim i la salut mental

Més enllà dels símptomes físics, l’esclerosi múltiple també pot provocar alguns trastorns de l’estat d’ànim, com ara períodes de depressió. De totes maneres, no està clar que aquestes afeccions tinguin relació directa amb l’EM o si són resultat de l’estrès de conviure amb una malaltia de llarga duració. En aquest sentit, la incertesa i impredictibilitat de l’EM també pot derivar en episodis d’ansietat.

En ocasions comptades, les persones amb esclerosi múltiple també poden viure canvis d’humor ràpids i intensos, amb brots de tristesa o empipament sense motiu aparent.

Incontinència

Algunes persones amb esclerosi múltiple poden tenir problemes per controlar la bufeta, ja que l’EM pot interferir en els senyals que envia el cervell a la resta del cos. Això pot afectar el sistema urinari i provocar símptomes com:

  • Necessitat d’orinar amb més freqüència o durant la nit.
  • Aparició de necessitats urgents i sobtades que, a vegades, provoquen pèrdues.
  • Dificultats per buidar la bufeta del tot
  • Infeccions recurrents del tracte urinari

Problemes d’equilibri

La debilitat muscular, els problemes de coordinació o els de visió són alguns dels símptomes de l’EM que poden provocar falta d’equilibri i dificultats a l’hora de caminar.

Referències

Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Johns Hopkins Medicine. Disponible a: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/multiple-sclerosis-ms/relapsing-remitting-multiple-sclerosis

Multiple sclerosis – Symptoms. NHS. Disponible a: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/symptoms/

Relapsing-remitting Multiple Sclerosis (RRMS). National Multiple Sclerosis Society. Disponible a: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Relapsing-remitting-MS

Relapsing Remitting MS (RRMS). MS Society. Disponible a: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/relapsing-remitting-ms

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!