Transparència

La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb el distintiu que atorga la Fundación Lealtad en garantia del compliment de les exigències de transparència i eficàcia en la gestió.

Fundació Esclerosi Múltiple acreditada per Fundación Lealtad

La Fundación Lealtad és una institució independent i sense ànim de lucre que en base a una metodologia d’anàlisi de la transparència i les bones pràctiques de gestió de les ONG, atorga el segell d’ONG acreditada a aquelles entitats que compleixen 9 principis.

Aquest distintiu té en compte factors com el funcionament i la regulació de l’ordre de govern, la claredat i la publicitat en el finançament dels comptes anuals així com el correcte compliment de les obligacions legals i la promoció de voluntariat.

El distintiu d’ONG acreditada, únic a l’Estat espanyol,  facilita als donants i socis accedir a la informació sobre les entitats i a pautes i consells per poder fer les seves donacions. Igualment, certifica la tasca que es porta a terme en cada organització.

Dades Econòmiques de la Fundació (2018)

Ingressos

3.589.036€

Despeses

3.550.146€

78%
Neurorehabilitació
9%
Formació i intermediació laboral
7%
Informació i difusió
3%
Recerca/Suport altres hospitals
3%
Atenció al recent diagnòstic


La memòria de la Fundació

Memòria 2019 (Resum)
Memòria 2019 (Completa)
Memòria 2018
Memòria 2017

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?