Defensa dels drets de les persones amb EM

Defensa de drets de les persones amb esclerosi múltiple

A la Fundació Esclerosi Múltiple defensem els drets de les persones amb esclerosi múltiple perquè les persones amb EM tinguin els mateixos drets que la resta dels ciutadans.

Per això actuem en àmbits diferents: laboral, econòmic, social i sanitari i estem presents en diferents òrgans de participació tant locals com d’àmbit català per impulsar la defensa de drets.

DRETS EN L'ÀMBIT DEL TREBALL

Drets Laborals

L’accés a una feina és fonamental per a l’autonomia de les persones i la seva independència econòmica. En el cas de les persones amb esclerosi múltiple, el nostre l’objectiu és treballar amb les empreses per afavorir que la conservació del seu lloc de treball, alhora que a través dels nostres serveis facilitem el procés de recerca de feina, la capacitació per incorporar-se al mercat laboral i la possibilitat de treballar en una empresa de treball protegit com ara un Centre Especial de Treball.

I és que la plena integració laboral i social de les persones amb discapacitat difícilment serà real només amb un marc legislatiu favorable, cal també el compromís i la implicació de tots els agents, molt especialment de les empreses.

DRETS DE SALUT

Garantim a través d’un contacte fluid amb el Departament de Salut l’accés als tractaments per fer front a l’esclerosi múltiple aprovats per l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) i al preu fixat pel sistema nacional de salut. Igualment, garantim l’accés gratuït al tractament neurorehabilitador a través del concert signat amb el CatSalut.

En el cas d’un assaig clínic, treballem per garantir la continuïtat del tractament sempre que sigui eficaç i segur,  sense que el preu sigui un condicionant.

Treballem per sensibilitzar el col·lectiu mèdic respecte a les necessitats psicosocials de les persones amb esclerosi múltiple, amb l’objectiu de treballar conjuntament per un millor abordatge de la malaltia

Treballem en l’apoderament de les persones, capacitant-les perquè prenguin part activa en la gestió de l’EM i en l’autocura.

Treballem per garantir que no es canviarà un tractament per criteris economicistes i sense el criteri del neuròleg/a.

 

DRETS D'EDUCACIÓ

Donem suport a les persones amb esclerosi múltiple en edat infantil que requereixin informació/formació a l’escola sobre la malaltia així com les possibles necessitats d’adaptacions.

Assessorem a les famílies i les persones amb EM sobre els ajuts i suports que poden gaudir en matèria de formació.

Oferim beques per a persones amb esclerosi múltiple en edat universitària per tal d’afavorir l’accés a la formació.

 

ACCESSIBILITAT

Fomentem la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, per tal que les persones amb EM que ho necessitin puguin desenvolupar de manera autònoma les activitats quotidianes.

RECONEIXEMENT DE GRAU

Vetllem, a través del nostre servei d’assessorament, perquè les persones amb EM que ho desitgin puguin tramitar el certificat de discapacitat i els ajuts necessaris que afavoreixin la seva autonomia i integració plena.

 

VIDA INDEPENDENT

Treballem per capacitar les persones amb esclerosi múltipleperquè prenguin part activa en la defensa de drets i gestió de l’EM. Perquè pensem que les persones amb EM han de poder accedir a les mateixes oportunitats i tenir llibertat d’elecció. Per això treballem per garantir la seva participació en qualsevol àmbit i perquè puguin mantenir una vida autònoma i activa.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?