Treballar amb esclerosi múltiple

Formació i intermediació laboral

L’esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves. La majoria de les persones amb esclerosi múltiple reben el diagnòstic durant els primers anys de vida laboral, un moment especialment delicat tenint en compte que es tracta de l’etapa més productiva, ja que és precisament quan s’estan formant i desenvolupant els interessos i les aspiracions personals. En concret, un 80% de les persones amb EM són diagnosticades abans dels 40 anys.

Treballar amb esclerosi múltiple és possible. A la Fundació Esclerosi Múltiple disposem d’un servei de formació i intermediació amb empreses des del qual organitzem cursos amb l’objectiu de formar a totes aquelles persones que es veuen obligades a modificar la seva carrera professional per adaptar-la a les noves circumstàncies de la malaltia. Des d’aquesta àrea, que disposa d’una borsa de treball, també es facilita assessorament laboral. 

Amagar l’esclerosi múltiple a la feina

La por que la malaltia influeixi en la capacitat laboral fa que moltes persones l’amaguin, una situació que sovint deriva en ansietat, estrès i, fins i tot, depressió. Això, sumat a la mateixa simptomatologia de l’esclerosi múltiple, fa que moltes persones amb esclerosi múltiple es vegin obligades a deixar la seva feina pel fet que a l’empresa no es donen les condicions per seguir treballant. 

Un 43% de les persones amb esclerosi múltiple deixa de treballar durant els tres anys posteriors al diagnòstic, un percentatge que s’eleva fins al 70% deu anys després del diagnòstic.

La fatiga

La fatiga és un dels símptomes més determinants a l’hora d’abandonar la feina. Un 62% de les persones amb EM en situació de desocupació afirma que la fatiga els ha impedit seguir treballant. Aquesta problemàtica es podria pal·liar amb petits canvis dins l’entorn laboral com ara baixar el ritme de treball, que aquest s’adapti a les capacitats individuals, evitar els llocs de feina calorosos o introduir descansos dins la jornada laboral.

Accions de la Fundació: com ajudem a trobar feina a persones amb esclerosi múltiple

A la Fundació Esclerosi Múltiple tenim una àrea d’intermediació laboral per proporcionar els recursos necessaris per poder prendre la decisió més adequada a les capacitats de cada persona.

Entre les diferents accions que des de la Fundació Esclerosi Múltiple hem emprès hi ha el projecte TreballEM, un programa impulsat conjuntament amb la companyia Novartis per fomentar la inserció laboral i l’empoderament de les persones amb esclerosi múltiple, que actua sobre tres eixos: les empreses, els professionals sanitaris i els pacients.

Guies informatives

Des de la Fundació Esclerosi Múltiple i amb la col·laboració de Novartis hem editat tres guies pràctiques dirigides a empreses, personal sanitari i a persones amb esclerosi múltiple.  Amb el títol “Les persones amb EM i l’Ocupació“, les guies pretenen que les persones amb esclerosi múltiple no quedin excloses del mercat laboral.

  1. Persones amb esclerosi múltiple
  2. Persones responsables de Recursos Humans
  3. Personal sanitari

Les guies s’han editat davant la manca d’informació sobre esclerosi múltiple i feina que hi ha tant entre el personal sanitari com entre els responsables de recursos humans i pretenen vèncer les incerteses i dubtes que pot suposar contractar persones amb discapacitat. A més, les mateixes persones amb esclerosi múltiple moltes vegades no saben com actuar davant l’EM i la feina.

femjobs

femjobs és una plataforma en línia de recerca de feina dirigida a persones amb esclerosi múltiple o/i discapacitat física igual o superar al 33%, que actua de manera gratuïta com a eina per a les empreses que vulguin incorporar talent a les seves organitzacions. 

La plataforma, que ha estat creada per la Fundació Esclerosi Múltiple amb col·laboració amb el grup Schibsted, al qual pertany Infojobs, i amb el suport de Novartis, té un doble objectiu. D’una banda, impulsa ofertes de feina accessibles per a persones amb discapacitat, que estiguin en procés de cerca de feina o de millora laboral i, d’altra banda, és una eina per a les empreses que vulguin estalviar temps en els processos de selecció, ja que la Fundació Esclerosi Múltiple només posa al seu abast les candidatures de persones que s’ajusten a les seves necessitats. 

Els candidats i candidates que s’inscriguin a femjobs podran ser entrevistats pels nostres professionals, que definiran un itinerari personalitzat d’inserció per potenciar la seva ocupabilitat. A més, les empreses tindran el nostre assessorament, atès  que des de la Fundació es fa la preselecció de les candidatures rebudes i es fan arribar a l’empresa estalviant-li la primera part del procés de selecció.

Centre Especial de Treball

El 93% del personal del Centre Especial de Treball té discapacitat.

El foment de la inserció laboral és un dels eixos vertebradors de les activitats de la Fundació, que fa molts anys que treballa per aconseguir l’accés al món laboral de les persones amb esclerosi múltiple.

El nostre Centre Especial de Treball (femcet), dona feina a més de 90 persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques– un 93% dels seus treballadors i treballadores tenen una discapacitat física i/o sensorial.

Beques femtalent

beques femtalent

Beques femtalent perquè darrera la discapacitat hi ha molt de talent

Impulsades per la Fundació Esclerosi Múltiple les Beques femtalent potencien el talent de persones amb discapacitat a través de l’accés a una formació que augmenta les seves possibilitats d’accedir a un lloc de treball.

A través de les Beques femtalent millorem la formació i inserció laboral de les persones amb discapacitat i les empoderem a través d’un perfil professional. Es considera que la integració sociolaboral d’aquest grup, contribueix a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?