La neuritis òptica en l’esclerosi múltiple

La neuritis òptica és una inflamació del nervi òptic. Es tracta d’una manifestació freqüent en l’esclerosi múltiple (EM), que pot aparèixer en qualsevol etapa de la malaltia. La neuritis òptica provoca una pèrdua progressiva de l’agudesa visual i, en general, els símptomes són visió borrosa i alteració dels colors. La recuperació a llarg termini sol ser positiva, tot i que de vegades pot reaparèixer.

La neuritis òptica o inflamació del nervi òptic és un símptoma freqüent en l’esclerosi múltiple (EM). Suposa la primera manifestació de la malaltia en un 20-30% de les persones. Es calcula que fins a un 50% dels diagnosticats la patiran en algun moment.

Els símptomes i signes típics de la neuritis òptica són l’aparició de visió borrosa i de predomini central. Normalment, va acompanyada d’una alteració en la visió cromàtica (especialment en el color vermell), que s’instaura de forma progressiva o subaguda en pocs dies. Fins al 90% de persones amb EM presentaran dolor associat. Es tracta d’un dolor localitzat darrere de l’ull, que es desencadena o empitjora amb els moviments oculars.

El diagnòstic de la neuritis òptica és principalment clínic. A més de la història mèdica del pacient, caldrà fer una exploració oftalmològica acurada. Especialment, si es tracta de la primera manifestació de l’EM o si existeixen dades atípiques, per descartar altres possibles patologies. En el cas que sigui el primer símptoma de la malaltia, és molt possible que el metge sol·liciti altres proves. Per exemple, una ressonància magnètica (RM) cerebral, una analítica completa i/o una punció lumbar.

El tractament de la neuritis òptica, com el de qualsevol brot d’EM, consisteix en corticoides endovenosos.

Aquest tractament escurça la durada dels símptomes visuals, però no influeix en el pronòstic o recuperació funcional a llarg termini.

Quant al pronòstic, aquest sol ser positiu. Fins a un 90% dels pacients recuperen l’agudesa visual en un temps mitjà de dos mesos des de l’inici del quadre clínic. Tot i això, en alguns casos poden quedar petites alteracions visuals, que només són evidents en una exploració oftalmològica detallada. Durant el transcurs de la malaltia, pot ser que la neuritis òptica recidivi en el mateix ull o en l’ull contra lateral.

Davant qualsevol símptoma visual suggestiu d’una neuritis òptica, el metge assessorarà la persona amb EM sobre les proves diagnòstiques requerides i l’informarà sobre les millors opcions de tractament, en cas de ser necessari.

Fonts d’informació:

Balcer, L. Optic Neuritis. N Engl J Med. 2006; 354: 1273-80.

Vidal, A, Montalban, X. Neuritis óptica y esclerosis múltiple. Revista Barraquer. octubre 2011; núm. 12.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!