Què són les alteracions de la sensibilitat en l’esclerosi múltiple

Les alteracions de la sensibilitat producte de l’esclerosi múltiple poden afectar a qualsevol part del cos: des de la cara als braços, cames o inclús als genitals.

Les persones amb esclerosi múltiple solen tenir, en algun moment de la seva vida, alteracions de la sensibilitat que poden produir malestar o dolor.

Aquestes alteracions poden aparèixer en qualsevol etapa de la malaltia, com a símptomes inicials o també en fases més avançades.

Tots els símptomes que fan referència a alteracions de la sensibilitat s’anomenen símptomes sensorials:

  • L’Al·lodínia: percepció de la sensació dolorosa en alguna o diverses parts del cos davant un estímul no dolorós.
  • Parestèsia: sensació molesta similar al formigueig o entumiment, causada per una afectació del sistema nerviós central o perifèric, malalties circulatòries i/o metabòliques que perjudiquen els nervis.
  • Disestèsia: alteració de la sensibilitat tàctil inadequada i de vegades desagradable, que apareix de manera espontània o provocada.

La correcta descripció de cadascuna de les diferents sensacions que s’experimenten, és bàsica per ajudar als professionals a entendre i procurar tractar aquest problema. En una primera visita s’exploren les regions del cos on apareixen les alteracions sensitives, quin tipus de sensacions s’experimenta i si existeix o no dolor o nocicepció, entumiment, manca de sensibilitat o augment d’aquesta; així com si és produïda de manera espontània o és causada per algun motiu.

Els símptomes i sensacions més habituals són:

  • Cremor
  • Entumiment
  • Rampes
  • Hipersensibilitat a la pell.
  • Picor
  • Formigueig
  • Punxades

Les causes de les alteracions en la sensibilitat

Quan existeix aquest tipus de simptomatologia sensitiva, el malestar o dolor no té per què ser produït per cap lesió en els teixits, sinó que l’alteració és causada per una afectació dels nervis que porten la informació sensitiva del cervell a la part del cos on es produeix el símptoma sensorial.

Les lesions de la beina de mielina que embolcalla els nervis, produeixen l’aparició de plaques escleròtiques que dificulten la correcta transmissió de l’impuls elèctric entre les neurones del cervell.

El cervell, en rebre els senyals alterats, els interpreta erròniament reproduint-los com a sensacions que ha viscut anteriorment i que queden guardades a la memòria (com ara cremor, picor o formigueig).

Amb quanta freqüència es produeixen les alteracions sensorials?

Existeixen diversos estudis que tracten aquest tema. En una investigació on van participar 428 persones amb esclerosi múltiple, 8 de cada 100 havien experimentat sensació de dolor (disestèsia) en els sis mesos previs al diagnòstic de la malaltia. En el mateix estudi, 12 de cada 100 van afirmar patir disestèsia en algun moment de la seva vida. Tanmateix, el nombre total de persones que experimenten alteracions en la sensibilitat es preveu major, ja que aquesta investigació no va tenir en compte aquells que tenien sensacions no doloroses com l’entumiment.

En un altre estudi de 224 participants amb esclerosi múltiple, el 40% havia experimentat, durant segons o minuts, alteració de la sensibilitat amb símptomes com cremor, rampes, formigueig i picor.

Què es pot fer per tractar les alteracions sensorials?

Les alteracions de la sensibilitat no són fàcils de tractar, però els professionals de la salut poden oferir diverses teràpies i recursos que ajuden a reduir-ne l’impacte.

També existeixen certs canvis d’hàbits i actituds que la persona amb EM pot adoptar per afrontar-ho en l’àmbit personal. Davant qualsevol dubte, el més recomanable sempre és consultar el teu infermer/a, metgessa de confiança o neuròleg/a de referència.

Referència

Altered sensations (2018). MSTrust.

Revisat per: Maria Eugènia Lacasa Andrade Fisioterapeuta. Col·legiada número 04027.
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!