Qualitat

Qualitat

La Fundació Esclerosi Múltiple treballa des de l’any 2013 en la implantació i consolidació d’un Sistema de Gestió de Qualitat. Mitjançant aquest sistema garantim la millora dels processos de treball tant en els serveis que oferim, com en el disseny de les accions a desplegar o en la política interna.

Treballar amb el prisma de la qualitat ens permet optimitzar els recursos i analitzar les oportunitats de millora, reduint els riscos i optimitzants els costos operatius i de gestió. A més, el model actual de gestió de processos ens aporta una visió més global i transversal de l’organització i les seves relacions internes.

Actualment comptem amb més de 200 processos descrits i ens trobem immersos en l’adaptació del Sistema a la normativa ISO 9001:2015. Aquest model de treball afavoreix el desenvolupament professional donat que qualsevol persona de l’entitat pot contribuir en l’assoliment dels objectius i, el que és més important, l’organització s’orienta a satisfer les necessitats de les persones amb EM i les seves famílies.

Veure Política de Qualitat

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?