Pla Estratègic

La recerca avança a passos gegants i les necessitats, producte del model de vida i de la societat actual, varien i es transformen. Això ens porta a afrontar nous reptes i a reforçar el nostre compromís amb les persones amb esclerosi múltiple. Una de les eines que ens permet avançar és el Pla estratègic 2016-2020 que proposa 4 eixos fonamentals:

Una governança forta i cohesionada transparent i socialment responsable.
Serveis diferenciats i de valor perquè les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn són la nostra raó de ser i perquè els serveis ens ajuden a ajudar a les persones amb esclerosi múltiple.
Centre de Referència de l’esclerosi múltiple perquè som l’entitat més propera a les persones amb esclerosi múltiple.
Sostenibilitat econòmica que permet mantenir els serveis i millorar-ne l’eficiència.

El pla inclou tot un seguit de mesures algunes de les quals ja s’estan portant a la pràctica i d’altres s’iniciaran properament. Es tracta de mesures encaminades a millorar i a avançar-nos si és possible a les necessitats de les persones amb esclerosi múltiple.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?