Pla Estratègic

L’any 2022 la Fundació Esclerosi Múltiple va emprendre un procés participatiu amb la Comunitat EM per elaborar del nou Pla Estratègic pels pròxims tres anys (2023- 2025). Aquest pla té la voluntat de respondre a la necessitat de renovar un instrument que ha de fer front a noves dinàmiques econòmiques, socials i tecnològiques dels anys vinents. El nou pla proposa 4 eixos fonamentals:

Sostenibilitat. La sostenibilitat financera és una condició necessària per dur a terme, a llarg termini, serveis que garanteixin l’acompliment de la nostra
missió.
Governança. El govern de la FEM, representat pel Patronat, ha de donar resposta als reptes de futur que té la Fundació.
Productes i serveis. La demanda de serveis per part de les persones amb EM va evolucionant al llarg del temps i la FEM ha de tenir una elevada capacitat d’adaptació. Caldrà adaptar els serveis a les necessitats del col·lectiu amb EM i les seves famílies i també a la transformació digital en la prestació de serveis. 
Relacions amb l’entorn.  L’enfortiment de la posició social de la FEM ha de permetre crear un escenari en el qual sigui més senzill assolir la visió que s’ha marcat. La FEM ha d’interioritzar la seva capacitat per
a exercir una funció com a lobby en defensa
dels interessos de les persones amb EM i les seves famílies.

El pla inclou tot un seguit de mesures algunes de les quals ja s’estan portant a la pràctica i d’altres s’iniciaran properament. Es tracta de mesures encaminades a millorar i a avançar-nos si és possible a les necessitats de les persones amb esclerosi múltiple.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?