Preguntes freqüents sobre coronavirus i EM

Les persones amb EM s'haurien de vacunar de covid-19?

Sí. La vacuna de la covid-19 és segura també per a les persones amb esclerosi múltiple. Depèn del tractament que es prengui, la vacuna podria perdre efectivitat. Més informació sobre vacunació de covid-19 i EM

Les vacunes de la covid provoquen brots o poden empitjorar els meus símptomes crònics de l'EM?

L’epidemiòloga Susana Otero sosté que  per l’experiència amb d’altres vacunes no és probable que les vacunes provoquin brots o empitjorin els símptomes crònics de l’esclerosi múltiple.

Quines persones amb EM són prioritàries a l'hora de vacunar-se?

Són prioritàries les persones amb EM i formes progressives, amb major edat, nivell de discapacitat més gran i amb comorbiditats com la diabetis, l’obesitat o malalties cardíaques o pulmonars.

Quina de les tres vacunes que hi ha avui al mercat és millor per una persona amb EM?

Amb la informació que disposem avui, no es pot respondre aquesta pregunta.

Puc prendre qualsevol vacuna de covid-19 si tinc EM?

Les vacunes amb virus vius estan contraindicades per a les persones amb esclerosi múltiple. Les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca no tenen virus vius i en principi no presenten contraindicacions per a les persones amb esclerosi múltiple. No obstant, cal anar alerta amb alguns tractaments immunosupressors.


Les persones amb EM s'haurien de vacunar per la grip?

Si tens esclerosi múltiple la recomanació és que et vacunis de la grip.

Necessito suport emocional on puc anar?

A la Fundació tenim un servei de suport emocional que hem dissenyat especialment per aquests temps de confinament i coronavirus que et pot ajudar. Contacta amb nosaltres. A més, si t’interessa, els nostres professionals han penjat vídeos amb consells que et poden ajudar.

Si vaig de visita al neuròleg em faran un test PCR?

No. Els tests PCR els fa l’hospital o el CAP, per part del metge de família o d’urgències si es considera necessari. En cap cas es necessari per anar a la visita del neuròleg o a l’hospital de dia de tractaments. Val a dir, que en aquest moment s’estan prioritzant encara les visites on-line per evitar les presencials.

.

Tinc EM, tinc més risc de tenir coronavirus?

Pel sol fet de tenir EM no hi ha més risc de tenir covid. Tenen més risc de tenir complicacions cas que es contagïin:

 1. Les persones amb malalties pulmonars i/o cardíaques afegides.
 2. Les persones més grans de 60 anys (és un grup de risc per qüestions d’edat).
 3. Les persones que es trobin prenent tractament immunosupressor.
 4. Les persones amb EM progressiva.

Puc continuar prenent el tractament modificador?

Bona part dels tractaments es poden continuar prenent fins i tot quan una persona amb EM es contagia de coronavirus. No obstant, hi ha tractaments que es recomana considerar conjuntament amb el neuròleg la possibilitat d’ajornar una segona dosi. Consulta aquí les últimes recomanacions de la Federació Internacional d’Esclerosi Múltiple (MSIF) per cada tractament d’esclerosi múltiple.

Em trobo en un ERTO. Tinc algun dret afegit pel fet de tenir EM?

Pel que fa als ERTO no s’aplica cap excepcionalitat per a les persones amb discapacitat.

 

Què he de fer si la meva empresa em diu que ja em puc reincorporar a la feina?

Les empreses tant públiques com privades tenen l’obligació de protegir la salut dels seus treballadors, prenent les mesures necessàries i tenint en compte el risc que pot suposar el que un treballador/a tingui diagnosticada una malaltia crònica com l’esclerosi múltiple.

Segons el Ministeri de Sanitat, l’evidència científica recollida fins el moment reconeix una especial vulnerabilitat davant la covid-19 a:

 • persones de més de 60 anys
 • embarassades
 • persones amb malalties cardiovasculars
 • persones amb hipertensió
 • persones amb diabetis
 • persones amb malaltia pulmonar crònica
 • persones amb càncer en tractament actiu
 • persones amb obesitat mòrbida

Els serveis de prevenció de riscos de les empreses són els responsables d’estudiar i avaluar la salut de cada persona. Per tant alhora de fer la reincorporació són ells els que determinaran el nivell de risc i les mesures de protecció en relació a la malaltia.

Què ha de fer doncs un treballador/a amb malaltia crònica?

Primer de tot cal comunicar-ho al servei de prevenció de l’empresa, que examinarà el seu cas, de quina patologia es tracta, en quin punt es troba, quines tasques fa a l’empresa… i emetrà un informe en el qual s’indicaran les mesures de protecció a prendre, si són possibles o no, i si no ho són quina és l’alternativa.

Si un cop avaluat tot això, no es possible adoptar cap mesura de seguretat, el treballador/a farà arribar l’informe al seu metge de família del CAP, iniciant un procés d’incapacitat temporal. La baixa s’emetrà per malaltia comú i la prestació econòmica serà la corresponent a accident laboral -es cobra des del dia següent a la baixa en lloc del quart i representa el 75% de la base reguladora enlloc del 60%-.

La durada de la baixa és indeterminadai és el metge de capçalera qui l’anirà confirmant. Encara que no tenen una durada determinada es preveu que en fase 2 o a l’inici de la fase3 del desconfinament es revisaran tots aquests processos, atès que en aquesta fase el risc de contagi és molt baix.

M’obliguen a anar a treballar amb EM, què faig?

De moment, cal anar a treballar (prioritzant el teletreball sempre que sigui possible). No anar-hi seria una inassistència injustificada al lloc de treball i podria donar origen a sancions d’ordre laboral o, fins i tot, l’acomiadament per raons disciplinàries.

Partint d’aquesta premissa, les persones  amb patologies prèvies que suposen un risc, en aquest cas les persones amb EM i tractament immunosupressor, poden sol·licitar una valoració a l’empresa pel que fa a la reincorporació al lloc de treball.


L’empresa està obligada a sol·licitar-la al seu servei de prevenció de riscos laborals i posteriorment ha d’emetre un informe indicant si la persona precisa una baixa mèdica. En cas afirmatiu es pot sol·licitar al metge de capçalera .

En cas de que la persona ja es trobi en situació d’incapacitat temporal, per causes de prevenció de la covid-19 o per altres motius de salut, qui valora la situació de baixa és
el metge de capçalera. Si aquesta finalitza i es vol sol·licitar de nou, sempre que el motiu sigui el risc de contagi de la covid-19, cal realitzar els passos que s’han comunicat anteriorment.

La meva parella / persona amb la que convisc té EM. Em poden obligar anar a treballar? ​

El mateix que en el supòsit anterior. És obligatori assistir al lloc de feina en qualsevol dels casos. En el cas dels familiars, per ara, no s’estan emetent baixes a mode de prevenció pel coronavirus. Sempre que sigui possible cal acordar amb l’empresa la possibilitat de realitzar teletreball.

Tenint en compte la comunicació de patologies prèvies, cal que comuniqui a l'empresa que tinc EM?

No és obligatori comunicar a l’empresa cap malaltia. La majoria d’empreses aquests dies estan consultant als seus treballadors si algú té cap patologia prèvia que pugui suposar un risc. Això no vol dir que calgui comunicar quina malaltia és.

 

Teniu consells per a les persones amb EM?

Els nostres professionals estan fent vídeos de consells per conviure amb l’EM en temps de coronavirus. Bàsicament són recomanacions d’exercici, psicològiques, cognitives i d’alimentació. És important mantenir una rutina i uns hàbits.

Com puc contactar amb Salut?

Amb la crisi del coronavirus s’han habilitat noves formes d’accés a Salut no presencial. Una és el ja conegut telèfon 061. El segon canal d’accés habilitat és ‘La meva salut’. Des d’aquest enllaç pots registrar-te i accedir-hi. Una vegada registrat, des de l‘apartat de tràmits i serveis cal descarregar la icona de color verd d’e-consulta.

Existeix algun tipus d'ajuda econòmica per a les persones amb EM tenint en compte la situació actual?

Actualment no existeix cap tipus d’ajuda específica per a persones amb discapacitat en relació a la situació de la covid-19. Pel que fa a la resta de recursos econòmics existents, si et trobes en una situació de vulnerabilitat econòmica el més aconsellable és que puguis consultar amb el teu treballador social l’ajuda més adient.

S'està fent recerca de coronavirus en relació amb l'EM?

Sí. Ara mateix n’hi ha diversos en marxa. N’hi ha un en el qual hi participen bona part de les unitats d’esclerosi múltiple de Catalunya, que té per objectiu augmentar els coneixements entre la covid-19 i l’esclerosi múltiple.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?