L’experiència de compartir les emocions amb esclerosi múltiple

El moment del diagnòstic d’esclerosi múltiple suposa un abans i un després en la vida de la persona amb EM i de qui l’envolta. A partir d’aquest moment, s’inicia el procés d’afrontar la pèrdua de la pròpia salut.

Per a les persones amb esclerosi múltiple, la pèrdua de salut que implica el diagnòstic provoca la vivència d’emocions complexes i diverses: ràbia, tristesa, canvis d’emocions sobtats, etc. És per això que s’experimenten noves inseguretats i dubtes principalment enfocats cap a:

  • La incertesa al futur
  • L’aparició de dificultats en les relacions socials
  • El plantejament d’alternatives en l’àmbit laboral

Un estudi realitzat per Esclerosis Múltiple España sobre la percepció de les persones amb EM en relació a la seva qualitat de vida mostra que el 35% de les persones enquestades (N=1076) afirma necessitar suport psicològic, mentre que el 41% reconeix la necessitat d’obtenir més informació de la malaltia per tal de poder-la gestionar millor.

Davant d’aquest fet, si la persona obté el suport adequat també tindrà l’oportunitat de crear estratègies de regulació emocional que, tal i com indica la paraula, són accions i mètodes dirigits a regular la resposta psicològica davant el problema.

El 35% de les persones enquestades per Esclerosis Múltiple España reconeix que necessita suport psicològic, mentre que el 41% afirma que necessita més informació sobre la malaltia per gestionar-la millor

Entre d’altres, hi ha la possibilitat de participar en un grup de suport. Aquests poden suposar un eix vertebrador essencial dins del procés rehabilitador, amb l’objectiu d’oferir un espai terapèutic per compartir vivències amb d’altres persones diagnosticades. Això possibilita la gestió de les emocions negatives que genera el propi diagnòstic com la ràbia i la frustració, i desenvolupar tècniques emocionals per a gestionar-les.

En aquest sentit, el Programa de Suport de la Comunitat Australiana de Persones amb EM va publicar l’any 2013 els resultats d’un estudi realitzat amb una mostra de 33 persones, que van afirmar que després de passar per un grup de suport havia millorat la seva qualitat de vida en relació a la depressió, l’ansietat i l’estrès.

Cal tenir en compte que la implicació en el grup també esdevé una eina de canvi, ja que escoltar les experiències i recursos d’altres persones pot ajudar a afrontar positivament la nova situació i reconvertir la pròpia situació actual.

Autora: Laia Miralles, treballadora social de la Fundació Esclerosi Múltiple

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!