Què és la multiesclerosi?

La multiesclerosi o esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune molt variable que sol presentar-se entre els 20 i els 40 anys.

L’esclerosi múltiple, de vegades coneguda com a multiesclerosi, és una de les malalties neurològiques més comunes entre les persones joves, ja que la majoria de diagnòstics es donen entre els 20 i els 40 anys. A Espanya, hi ha al voltant de 55.000 persones amb EM i cada any es diagnostiquen uns 1.800 casos nous.

 

Per què l’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune?

En circumstàncies normals, el sistema immune ens protegeix d’infeccions i malalties, però quan no funciona correctament pot atacar el propi cos. A l’esclerosi múltiple, el sistema immune ataca la mielina, una substància que recobreix i protegeix els nervis. La pèrdua de mielina es coneix com a desmielinització i afecta la comunicació del cervell amb la resta del cos.

Els atacs reiterats a la mielina poden provocar àrees danyades o debilitades conegudes com a lesions. Els símptomes de l’esclerosi múltiple varien segons l’àrea afectada i la quantitat de danys produïts.

 

Quins són els primers símptomes de l’esclerosi múltiple?

L’esclerosi múltiple o multiesclerosi té una varietat de símptomes molt àmplia. L’EM pot afectar diferents parts del cervell o la medul·la espinal, per la qual cosa els símptomes varien de persona a persona o fins i tot d’un mes a un altre.

En les versions recurrents de la malaltia, apareixen brots que després acaben per remetre, de forma que els símptomes s’intensifiquen per després atenuar-se o desaparèixer. En formes progressives, menys freqüents, la pèrdua de funció es dona al llarg del temps.

Alguns dels símptomes comuns a les primeres etapes de l’esclerosi múltiple són:

  • Visió doble
  • Neuritis òptica
  • Debilitat o rigidesa muscular
  • Espasmes
  • Formigueig o entumiment persistent
  • Marejos o problemes d’equilibri
  • Problemes d’incontinència

 

Com es pot diagnosticar l’esclerosi múltiple?

No hi ha un test que pugui diagnosticar l’esclerosi múltiple per si mateix, sinó que més aviat es requereix una sèrie de proves i una avaluació de l’historial clínic. Les diferents proves també serveixen per descartar altres malalties semblants.

Per diagnosticar esclerosi múltiple o multiesclerosi, se sol recórrer a:

  • Ressonància magnètica: aquesta eina permet detectar les lesions que pot causar l’esclerosi múltiple al sistema nerviós.
  • Punció lumbar: amb aquesta prova es vol comprovar si es presenten una sèrie de proteïnes i cèl·lules inflamatòries associades amb l’EM, encara que no tothom amb EM té un resultat positiu.
  • Prova de potencials evocats: aquest test serveix per comprovar la resposta a l’estímul dels ulls i el sistema nerviós central.

 

Referències

La esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad por enfermedad entre los jóvenes españoles. Sociedad Española de Neurología. Disponible a: https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link164.pdf

Multiple Sclerosis. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. National Institute of Health. Disponible a: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/multiple-sclerosis

MS Autoimmune: Multiple Sclerosis and Immune Disorders. Healthline. Disponible a: https://www.healthline.com/health/ms/ms-autoimmune

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!