Tipus de malalties neurològiques més freqüents

L’esclerosi múltiple, l’ictus, la demència o l’epilèpsia són algunes malalties neurològiques comunes que val la pena conèixer.

Les malalties neurològiques són aquelles que afecten el sistema nerviós central, és a dir, es presenten al cervell, la columna vertebral i els nervis que les connecten. Són un tipus de malaltia molt comú a tot el món, per la qual cosa és important conèixer-les per poder sol·licitar atenció sanitària en cas necessari.

Aquestes malalties sovint es relacionen amb factors de risc com la genètica, l’edat o l’estil de vida de les persones que les desenvolupen. Els hàbits saludables com l’activitat física, la dieta equilibrada o evitar el consum de tabac i alcohol poden actuar com a possibles mesures preventives, fins a cert punt, de moltes condicions.

A continuació, presentem alguns dels trastorns neurològics més comuns.

 

Esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que es diagnostica especialment entre els 20 i els 40 anys, especialment en dones. A l’EM, el sistema immunitari ataca el propi sistema nerviós, cosa que dificulta l’enviament de missatges de les neurones i genera una àmplia varietat de símptomes.

Hi ha diversos tipus d’EM, ja que es pot presentar en forma de brots o de manera progressiva. La intensitat i la progressió de la malaltia pot ser molt diferent d’un cas a un altre, encara que els símptomes més comuns són la fatiga, la debilitat muscular, la falta d’equilibri, els problemes cognitius o les alteracions de sensibilitat.

 

Esclerosi lateral amiotròfica

Tot i que en alguns àmbits es pugui confondre l’esclerosi múltiple amb l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), tenen moltes diferències significatives. El dany neurològic d’aquesta última és diferent, ja que es produeix a les neurones motores, encarregades del moviment voluntari.

Els símptomes de l’ELA es presenten especialment a partir dels 50 anys. Consisteixen, normalment, en debilitat muscular i manca de coordinació que empitjoren amb el temps i que condueix a dificultats per caminar, aixecar pes, respirar, empassar o parlar.

 

Malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és un trastorn degeneratiu que afecta el moviment i es dona especialment en persones de 60 anys o més. Els símptomes, que inclouen rigidesa muscular, problemes de parla, tremolors o restrenyiment, empitjoren amb el pas del temps. Després del diagnòstic, moltes vegades es poden alleujar els símptomes amb medicació.

 

Epilèpsia

L’epilèpsia és un trastorn freqüent del sistema nerviós central que es caracteritza per les convulsions, episodis d’activitat anormal a les neurones. Les causes poden ser molt variades, així com els símptomes: algunes persones poden tenir episodis d’absència o perdre el coneixement, mentre que altres patiran espasmes tremolors violents.

 

Alzheimer i demència

Les demències són un grup de malalties que afecten el cervell, de les quals una de les més conegudes és la malaltia d’Alzheimer. Es tracta de malalties degeneratives que tendeixen a empitjorar amb l’edat i que afecten el comportament, la memòria, la percepció, les emocions i el pensament. Si s’experimenten aquests símptomes, és important posar-se en mans de professionals perquè ens puguin ajudar a gestionar-lo.

 

Infart cerebral (ictus)

L’accident cerebrovascular, embòlia o ictus es produeix quan la circulació de sang que arriba al cervell queda interrompuda a causa d’un vas sanguini trencat o taponat. Això provoca que la sang no arribi a la zona afectada del cervell, i per això les cèl·lules no reben oxigen i moren, cosa que pot generar seqüeles greus. A l’ictus, és fonamental actuar amb rapidesa per minimitzar els danys.

 

Referències

 Trastornos neurológicos más comunes. Centro Médico ABC. Disponible a: https://centromedicoabc.com/revista-digital/trastornos-neurologicos-mas-comunes/#:~:text=Algunos%20de%20los%20m%C3%A1s%20comunes,sistema%20nervioso%20tales%20como%20traumatismos

5 Common Neurological Disorders and How to Identify Them. MedStar Health. Disponible a: https://www.medstarhealth.org/blog/5-common-neurological-disorders-and-how-to-identify-them

6 Neurological Conditions and Symptoms to Watch For. Banner Health. Disponible a: https://www.bannerhealth.com/healthcareblog/teach-me/6-neurological-conditions-and-symptoms-you-should-look-out-for

Ictus | ¿Qué es un ictus? PortalCLÍNIC. Disponible a: https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/ictus

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!