Un programa específic d’exercicis de fisioteràpia a casa pot reduir el risc a patir caigudes

Les caigudes són habituals entre les persones amb esclerosi múltiple. Un estudi ha observat com un programa específic d’exercicis de fisioteràpia a casa podria reduir el risc a patir aquestes caigudes.

Les caigudes suposen una disminució important de la qualitat de vida. A més de les lesions físiques i de la pèrdua d’independència que comporten, en moltes ocasions, també provoquen en la persona una por a caure. Aquesta por pot limitar activitats que abans agradaven i pot afectar, fins i tot, les relacions socials. Per tant, reduir el risc de caigudes suposaria un gran benefici pel que fa a la prevenció de lesions i complicacions mèdiques. També respecte a la independència funcional i a la qualitat de vida dels afectats.

En aquest estudi, els procediments del qual han estat aprovats per la Universitat d’Illinois, s’ha observat que la realització d’un programa específic d’exercicis a casa disminuiria el risc a patir caigudes en persones amb EM d’edat avançada. Per això, es van diferenciar dos grups: els membres d’un van realitzar el programa d’exercicis a casa, mentre que els altres, que actuaven com a grup control, van continuar amb la seva activitat normal.

Exercicis de fisioteràpia a casa

Els exercicis, dirigits a treballar l’equilibri i la força muscular de les extremitats inferiors, es van fer tres cops a la setmana durant 12 setmanes. En contrastar els resultats de les valoracions fetes abans i després de la intervenció, s’ha comprovat que, efectivament, el risc de caigudes disminuïa en el grup que feia exercici, mentre que s’incrementava en el grup en llista d’espera.

Als participants se’ls va mostrar com fer diversos exercicis estandarditzats de fisioteràpia. Aquests se centraven a treballar l’equilibri, la força muscular i els estiraments. Els exercicis incloïen:

  • Equilibri: posar-se dret i caminar en línia recta sense assistència.
  • Força muscular: fer esquats i exercicis de cames amb una banda elàstica.
  • Estiraments: rotacions de canells, estiraments amb bandes elàstiques i estirament d’extremitats.

De la mateixa manera, les conclusions indiquen diferències subtils però significatives entre els dos grups quant a la confiança en l’equilibri i la velocitat en caminar. L’observació suggereix que les millores en l’equilibri dels afectats són el màxim contribuent a la reducció del risc de caigudes, mentre que l’efecte de les millores en la força muscular i l’espasticitat és més discret.

Per tant, aquest és un bon exemple que un programa específic i supervisat d’exercicis a casa és factible, segur i eficaç per a les persones grans amb esclerosi múltiple, reduint el risc de caigudes. Les conclusions d’aquest estudi suposen un apunt important. L’exercici físic realitzat al domicili i supervisat per un professional especialitzat no suposa una gran despesa econòmica i, d’aquesta manera, seria una solució per a persones que no poden accedir a altres tipus de rehabilitació molt més costosa.

Enllaç al document original:

Home-based exercise program and fall-risk reduction in older adults with multiple sclerosis: phase 1 randomized controlled trial. SAGE, 2013 [últim accés: 23 de febrer de 2018]. Disponible a: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269215513501092?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!