Coronavirus i esclerosi múltiple: quines són les recomanacions?

Què s’ha de fer davant la covid-19 si es conviu amb l’EM? L’EM és un factor de risc? Què he de fer amb la meva medicació? És segura la vacuna? Consulta quines són les recomanacions específiques sobre coronavirus i esclerosi múltiple.

 

Quines són les recomanacions davant el coronavirus per a les persones que tenen esclerosi múltiple? Davant la pandèmia, moltes persones tenen dubtes i es preocupen d’un possible contagi i complicació de la infecció. Especialment en el cas de persones amb condicions prèvies.

Alguns estudis preliminars indiquen que tenir esclerosi múltiple no augmenta el risc de contagiar-se de covid-19. No obstant això, algunes persones amb EM sí que podrien estar en major risc de contagi o de complicacions si s’infecten. Això pot ser, per exemple, per la fragilitat o per altres condicions cròniques causades per l’EM.

En general, els principals factors de risc en persones amb EM són:

 • L’EM progressiva
 • La diabetis, malalties pulmonars i/o cardíaques afegides.
 • Problemes de deglució severs.
 • Tenir més de 60 anys (grup de risc per qüestions d’edat).
 • Tenir mobilitat reduïda (amb una puntuació superior al 6 en l’escala EDSS o que necessiti ajudes a la mobilitat com bastons o crosses).
 • Si s’està prenent algun tractament immunosupressor, cal consultar amb el neuròleg per conèixer els riscs.

Els tractaments modificadors de la malaltia (TME) afecten el sistema immunitari. El risc de cada medicament és diferent. En general són riscos moderats i en la major part dels casos podrem seguir amb el nostre tractament. No hem d’abandonar el tractament per a l’EM sense consultar prèviament amb un professional sanitari.

A continuació, et presentem una sèrie de consells generals, així com unes recomanacions específiques per a persones amb esclerosi múltiple per evitar els contagis a causa del coronavirus. Les persones que estiguin en contacte regular amb persones amb EM (cuidadors, familiars…) han de seguir estrictament les recomanacions generals per reduir el risc de contagi al domicili.

Tenir esclerosi múltiple no augmenta el risc de contagiar-se de covid-19, però algunes persones amb EM sí que podrien estar en major risc

Consells generals per evitar el contagi per coronavirus i la covid-19

 • Evitar el contacte amb qualsevol persona que mostri els símptomes de la covid-19 (febre alta, tos continuada, dificultat per respirar…).
 • Evitar el transport públic o, si no és possible, evitar l’hora punta.
 • Mantenir la distància social mínima de dos metres.
 • Utilitzar mascareta sempre que se surti de casa o s’estigui en contacte amb no-convivents.
 • Rentar-se les mans amb freqüència.
 • Treballar des de casa sempre que sigui possible.
 • Evitar qualsevol aglomeració de gent.
 • Limitar la vida social i reduir els contactes diaris.
 • Reduir la mobilitat.
 • Mantenir contacte amb altres persones amb mitjans telemàtics (telèfon, internet i xarxes socials).
 • Fer servir el telèfon o les eines en línia per contactar amb el metge per a qualsevol consulta.

Recomanacions per a persones amb esclerosi múltiple durant l’epidèmia de covid-19

 • Complir estrictament totes les normes per a la població general decretades per les autoritats estatals i autonòmiques pertinents.
 • Acudir als centres de salut si la teva salut ho requereix i prioritzar les consultes telefòniques o telemàtiques amb els professionals de sanitat, sempre que sigui possible. Si la persona amb EM entra en algun dels factors de risc mencionats, també és convenient delegar una altra persona la retirada de medicació del Servei de Farmàcia Hospitalària o les farmàcies comunitàries.
 • Consultar amb el neuròleg sobre el tipus de tractament modificador de la malaltia (TME) que es pren per si necessitem recomanacions més específiques:
  • Confinament total a casa.
  • Utilitzar el teletreball si és possible, i en cas contrari demanar la baixa laboral.
  • Aplicar les mesures generals de protecció per evitar contagis a la llar.
 • Si el TME és un immunosupressor detector de limfòcits en polsos i l’evolució de l’EM ho permet, el neuròleg podria demanar-nos endarrerir temporalment les dosis d’aquests medicaments.
 • Mantenir la calma i no abandonar els tractaments immunosupressors o immunomoduladors per por a possibles contagis sense parlar amb el nostre neuròleg. Abandonar aquests tractaments pot provocar una reagudització greu de l’EM.
 • Seguir només les recomanacions mèdiques que provinguin de fonts oficials d’informació, com el Ministeri de Sanitat, el departament de Salut de la Generalitat o els teus metges de referència.

No hem d’abandonar el tractament per a l’EM sense consultar prèviament amb un professional sanitari

Recomanacions sobre les vacunes contra la covid-19

Davant la campanya de vacunació contra la covid-19 que s’està duent a terme en moltes parts de món, és important saber que, ara com ara, no hi ha cap indici que desaconselli la vacuna en persones amb esclerosi múltiple. En concret, cap de les vacunes comercialitzades avui a Espanya (Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen) està contraindicada en persones amb EM.

Les recomanacions per a persones amb EM sobre la vacuna de la covid-19 són les mateixes que per a la població general i és poc probable que aquestes vacunes impactin en els brots o símptomes de l’EM. No obstant això, és molt recomanable que abans de prendre qualsevol decisió al respecte s’acudeixi al neuròleg/a per poder avaluar el risc-benefici de cada cas de forma individual. Pel que fa als tractaments modificadors, és important tenir en compte certes qüestions:

 • Si se segueix una teràpia modificadora, cal continuar-la a no ser que el nostre neuròleg/a ens indiqui el contrari.
 • Alguns tractaments poden disminuir l’eficàcia de la vacuna, però sempre hi haurà un cert grau de protecció, de manera que cal valorar cada cas individualment.
 • Amb alguns medicaments (ofatumumab, alemtuzumab, cladribina, ocrelizumab o rituximab) pot ser necessari coordinar amb els professionals sanitaris el millor moment per rebre tant la vacuna com el tractament.

Les notícies i investigacions sobre la covid-19 són constants, per tant, és important tenir en compte que les recomanacions poden canviar al llarg dels dies i setmanes. És recomanable seguir al dia les recomanacions oficials i consultar l’actualitat davant qualsevol novetat respecte a la covid-19 i l’esclerosi múltiple.

Si tens sospites d’infecció, posa’t en contacte amb els professionals del teu centre d’atenció primària o truca al 061 per a Catalunya o al telèfon d’atenció mèdica habilitat per cada comunitat autònoma i segueix les instruccions dels professionals sanitaris.

Per més informació, pots consultar la pàgina de la Fundació Esclerosi Múltiple sobre el coronavirus.

Referències principals

MS and coronavirus care and support. MS Society. Disponible a: https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/ms-and-coronavirus-care-and-support#ms%20risk

Recomendaciones internacionales sobre COVID-19 para personas con EM. MS International Federation. Disposinble a: https://esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2020/10/COVID19-y-EM-comunicado-MSIF_octubre_MSIF.pdf 

Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a la ciutadania. Canal Salut, Gencat. Disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/

Manejo de pacientes con esclerosis múltiple durante la infección por coronavirus (COVID-19). Sociedad Española de Neurología. Disponible a: http://www.sen.es/attachments/article/2657/Recomendaciones%20manejo%20EM%20COVID-19%20Actualizacion%201.pdf

COVID-19 coronavirus and MS treatments.MS Society. Disponible a: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/treatments-and-therapies/disease-modifying-therapies/covid-19-coronavirus-and-ms

Tot el que necessites saber sobre el coronavirus. Fundació Esclerosi Múltiple. Disponible a: https://www.fem.es/coronavirus/

Vacunación SARS-CoV-2 en esclerosis múltiple: recomendaciones para neurólogos. Sociedad Española de Neurología. Disponible en: https://fundaciongaem.org/wp-content/uploads/2021/01/RECOMENDACIONES-VACUNA-COVID-EM_SEN_18ENE2021.pdf

Informació sobre la vacuna de la covid-19 i EM. Fundació Esclerosi Múltiple. Disponible a: https://www.fem.es/informacio-sobre-vacunacio-de-covid-19-i-em/

Preguntas frecuentes sobre la vacuna de la COVID-19. Instituto de Salud Global Barcelona. Disponible a: https://www.isglobal.org/preguntas-frecuentes-vacuna

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!