10 preguntes freqüents sobre el coronavirus i l’esclerosi múltiple

Davant el brot del nou coronavirus, els dubtes i les preguntes sobre com afecta les persones amb esclerosi múltiple es multipliquen. Per això, et presentem algunes de les consultes més habituals que ens poden sorgir.

Què implica el SARS-CoV-2, el nou brot de coronavirus que causa la malaltia coneguda com a COVID-19, per a les persones que conviuen amb esclerosi múltiple? A continuació, responem a algunes de les preguntes més freqüents que es poden fer les persones amb EM al respecte. És important remarcar que no es recomana abandonar els tractaments modificadors de la malaltia (TME) si no ens ho ha indicat així el nostre neuròleg.

Si tenim més dubtes, podem accedir als recursos habilitats per la Fundació Esclerosi Múltiple: omplir el qüestionari que trobarem al final d’aquest enllaç, trucar al 93 228 96 99 o enviar un correu a info@fem.es.

1. Tinc més risc de tenir coronavirus per tenir EM?

Avui dia, encara no hi ha evidències que tenir esclerosi múltiple sigui un factor de risc davant el nou coronavirus. Els principals factors de risc són:

  • Persones amb malalties pulmonars i/o cardíaques afegides.
  • Persones més grans de 60 anys (per qüestions d’edat).
  • Persones que es trobin prenent tractament immunosupressor: alemtuzumab, cladribina, ocrelizumab, rituximab, fingolimod, dimetilfumarato, teriflunomida o siponimod.

2. Quines són les recomanacions oficials per a les persones amb EM?

Les recomanacions oficials per a persones amb esclerosi múltiple, segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), inclouen evitar sempre que sigui possible acudir físicament a l’hospital, delegar una altra persona la recollida de medicaments a les farmàcies, consultar amb el neuròleg sobre el nostre TME per si necessitem recomanacions específiques i no abandonar els tractaments sense consultar prèviament amb un professional sanitari.

Per consultar totes les recomanacions específiques, es pot consultar el nostre article complet.

3. Quins són els símptomes del nou coronavirus i com puc protegir-me?

Els símptomes més comuns de la COVID-19 inclouen febre, fatiga, tos seca i dificultat per respirar. Normalment, els símptomes són lleus i en algunes persones hi pot haver contagi sense que es desenvolupi cap símptoma. Al voltant del 80% de les persones contagiades es recupera sense cap tractament especial.

Les principals recomanacions per evitar els contagis inclouen:

  • Rentar-se les mans de forma freqüent amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’un contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Cobrir-se la boca i el nas amb el colze si hem d’esternudar o tossir.
  • Fer servir mocadors d’un sol ús i llençar-los després d’utilitzar-los.
  • Si presentem símptomes, evitar el contacte proper (mantenir una distància d’1 o 2 metres) amb altres persones.
  • Evitar tocar-nos la cara, ja que les mans faciliten la transmissió.

4. Què he de fer si tinc els símptomes?

Si detectem símptomes com febre o tos, hem de quedar-nos al nostre domicili i trucar els telèfons especials habilitats a cada comunitat autònoma per a consultes relatives al brot de nou coronavirus. Es pot consultar la llista completa de telèfons d’informació en aquest enllaç. A Catalunya, el telèfon habilitat és el 061.

Si notem una sensació de falta d’aire, empitjorament dels símptomes o una sensació real de gravetat per qualsevol dels símptomes, hem de trucar al telèfon d’emergències 112.

5. Hi ha algun tractament disponible?

Encara no es coneix cap tractament específic per a la COVID-19, però actualment existeixen diversos estudis científics en marxa que podrien ajudar a combatre’l en un futur. Sí que existeixen molts tractaments que ajuden a controlar els seus símptomes i que ajuden a millorar el pronòstic.

L’automedicació no està recomanada: els medicaments que necessitem hauran de ser recomanats per un professional sanitari. No serveixen de res els tractaments amb antibiòtics, ja que aquests no són eficaços contra els virus, només contra les infeccions bacterianes. Només s’han de prendre seguint les indicacions d’un metge.

6. He de portar mascareta per protegir-me? 

Si no tenim els símptomes respiratoris principals de COVID-19 o no cuidem una persona que pugui haver-se contagiat d’aquesta malaltia, no es recomana a la població sana utilitzar mascaretes, ja que no es considera necessari. Els professionals sanitaris podran informar-nos sobre si necessitem dur mascareta en el nostre cas específic.

Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar després de fer-les servir-les i, per tant, cada mascareta no necessària que es fa servir contribueix al seu malbaratament. Fer servir les mascaretes de forma responsable contribueix a evitar l’escassetat de les mateixes en aquelles situacions on sí que són necessàries.

7. On puc informar-me sobre les últimes novetats?

Per seguir les últimes informacions respecte al brot de nou coronavirus, s’ha de prioritzar la consulta de fonts oficials i contrastades. Les principals fonts d’informació són les següents:

Si volem informar-nos sobre les últimes novetats sobre el nou coronavirus i l’esclerosi múltiple, algunes de les fonts principals són les següents:

8. Què puc fer si tinc EM i m’obliguen a anar a treballar?

Encara no es considera absència justificada faltar a la feina a causa del risc d’infecció pel nou coronavirus a l’estat espanyol. Per tant, cal anar a treballar, afavorint el teletreball sempre que sigui possible, sota risc de sancions d’ordre laboral o, fins i tot, acomiadaments.

No obstant això, l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el 19 de l’Estatut dels Treballadors reconeix el dret als treballadors a paralitzar la prestació laboral quan considerin que les condicions de treball són perilloses. Si es considera que continuar treballant comporta “un risc greu i imminent per la salut”, podem negar-nos a seguir treballant. Abans, però, cal que aquest risc quedi acreditat i està en mans dels representants dels treballadors i els delegats de prevenció paralitzar l’activitat laboral.

Si tenim dubtes sobre si el teu cas implica risc greu per la salut, podem trucar al 061 si som a Catalunya o al telèfon habilitat per la teva comunitat autònoma perquè un professional sanitari valori si cal tramitar una incapacitat temporal a manera de prevenció.

9. Em poden obligar a anar a treballar si algú amb qui convisc té EM?

Igual que en el cas anterior, ara mateix no es contempla com a falta justificada la no assistència al lloc de treball per risc de contagi. Per ara, no s’estan emetent baixes per a persones cuidadores o que conviuen amb persones amb EM. Per minimitzar el risc de contagi, es recomana seguir totes les mesures de prevenció esmentades anteriorment i sol·licitar el teletreball sempre que sigui possible.

10. Què puc fer per passar les hores tancat a casa?

Estar tancats moltes hores a casa pot ser difícil per a moltes persones. Aprofita les hores de sol per prendre l’aire al balcó o terrassa, fes exercici a casa pensat per a persones amb EM, alimenta’t de forma saludable, aprofita les estones d’oci per llegir o mirar pel·lícules o fes activitats que t’ajudin a relaxar-te, com la meditació.

Per més informació, pots consultar la pàgina de la Fundació Esclerosi Múltiple sobre el coronavirus.

Referències principals

Tot el que necessites saber sobre el coronavirus. Fundació Esclerosi Múltiple. Disponible a: https://www.fem.es/coronavirus/

Com sobreviure al coronavirus tancat a casa? Fundació Esclerosi Múltiple. Disponible a: https://www.fem.es/com-superar-el-confinament-tancat-a-casa/

The coronavirus and MS – global advice. MS International Federation. Disponible a: https://www.msif.org/news/2020/02/10/the-coronavirus-and-ms-what-you-need-to-know/

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Organització Mundial de la Salut. Disponible a: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ministerio de Sanidad. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!