Un nou tractament podria reduir la disfàgia en les persones amb esclerosi múltiple

Un estudi pilot suggereix l’ús de la tècnica d’estimulació transcranial de corrent continu per tractar la disfàgia i els problemes de deglució de les persones amb esclerosi múltiple.

Un dels símptomes comuns de l’esclerosi múltiple (EM) és la disfàgia. Ara, un nou tractament podria reduir la disfàgia en les persones amb esclerosi múltiple.

La disfàgia és un trastorn que afecta fins al 30% de les persones amb EM i pot aparèixer en qualsevol etapa de la malaltia. Encara que sovint és lleu, la disfàgia pot repercutir a la vida quotidiana de les persones amb EM perquè pot comportar problemes de deglució. Per això, la seva detecció i tractament precoç són importants.  Així es poden prevenir possibles complicacions com una mala nutrició, deshidratació o fins i tot infeccions pulmonars.

El tractament de la disfàgia tradicional inclou exercicis de rehabilitació, maniobres deglutòries i tècniques de compensació. Això permet controlar de forma voluntària certs aspectes, augmentant la seguretat del procés deglutori.

Un nou tractament per a la disfàgia: estimulació transcranial per reduir la disfàgia

Un nou tractament que podria reduir la disfàgia en les persones amb esclerosi múltiple és l’estimulació transcranial de corrent continu (tDCS, per les sigles en anglès). Aquesta és una tècnica a través d’elèctrodes col·locats sobre el crani que aplica una quantitat petita de corrent elèctric en una àrea específica del cervell. Un dels avantatges de la tDCS com a mètode d’estimulació cerebral és la seva capacitat d’induir canvis duradors i reversibles.

Millora clínica lleu però significativa de la disfàgia

Recentment, s’ha mostrat que la tDCS millora els problemes de deglució de persones que han patit un accident cerebrovascular o un ictus. Aquests resultats han portat a la Universitat de Palerm i a l’Institut Neurològic Casimiro Mondino d’Itàlia a elaborar un estudi clínic sobre l’ús de la tDCS per tractar la disfàgia de les persones amb EM.

Els investigadors van avaluar la disfàgia de 30 persones amb EM mitjançant un qüestionari específic, el qüestionari DYMUS (de l’anglès Dysphagia in Multiple Sclerosis) i una avaluació endoscòpica per fibra òptica de la deglució (FEES en anglès, per Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).

De totes les persones avaluades, 6 van presentar disfàgia de lleu a moderada i van ser escollides per rebre el tractament experimental. El tractament de tDCS va constar en 5 sessions en dies consecutius sobre l’àrea del cervell relacionada amb la disfàgia. Es va analitzar la reacció de les persones abans del tractament i al cap d’una setmana, d’un mes i tres mesos. L’anàlisi es va fer mitjançant la puntuació de l’Escala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale), un sistema per mesurar la severitat de la disfàgia.

Els resultats de l’estudi van mostrar que a totes les persones amb EM tractades amb tDCS s’havia produït una millora clínica lleu, però significativa de la disfàgia.  A més, també es va demostrar que aquest efecte positiu havia durat fins a 1 mes.

Els investigadors d’aquest estudi conclouen que el tDCS podria ser en un futur un tractament efectiu per als problemes de deglució de les persones amb EM. Per implementar aquest tipus de tractament s’hauran de fer més estudis comparats amb placebo (grup experimental al qual se li aplica el procediment sense activitat, en aquest cas una TDCs inactiva) que confirmin aquests resultats.

 

Referencia:

Cosentino G, et al. Anodal tDCS of the swallowing motor cortex for treatment of dysphagia in multiple sclerosis: a pilot open-label study. Neurol Sci. 2018; 39(8):1471-1473. doi: 10.1007/s10072-018-3443-x. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-018-3443-x

Revisat per: Breogán Rodríguez Col·legi de Metges de Catalunya (colegiada nº50.763)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!