Problemes de deglució i esclerosi múltiple

Una de les problemàtiques que poden haver d’afrontar les persones amb esclerosi múltiple és la dificultat a l’hora d’empassar-se aliments o begudes, i que pot derivar en dificultats de parla. Aquest tipus de problemes són tractats per un logopeda i existeixen diverses tècniques per reduir-ne els efectes i millorar, d’aquesta manera, la qualitat de vida dels afectats.

Primers símptomes dels problemes de deglució 

Hi ha diverses àrees del cervell (i especialment del tronc encefàlic) que regulen les funcions de la deglució i de la parla, però resulta molt complicat detectar possibles lesions als nervis que se n’ocupen. En qualsevol cas, els primers símptomes que una persona amb esclerosi múltiple (EM) pot tenir són:

 • Tossir o ennuegar-se quan menja
 • Sensació que el menjar es queda a la gola
 • Afectacions als pulmons sense causa aparent (el menjar o beguda es desvia per la tràquea en comptes de baixar per l’esòfag i això pot provocar pneumònia o abscessos)
 • Malnutrició o deshidratació sense causa aparent (pel fet que el menjar i la beguda no sempre arriben a l’estómac).

Aquest tipus de lesions poden comportar algun canvi en els patrons de la parla.

El més habitual és tenir scanning speech, un tipus de parla en què la cadència habitual canvia i en què es realitzen pauses més llargues entre paraules o síl·labes. Altres possibles afectacions poden provocar embarbussaments, veu nasal o disàrtria (alteració en l’articulació de les paraules).

Alguns consells per millorar la deglució

 • Seure en un angle recte, inclinar lleugerament el cap cap endavant i quedar-se dret o assegut entre 45 minuts i 1 hora després de menjar
 • No distreure’s a l’hora de menjar. Cal concentrar-se en mastegar i no parlar amb la boca plena
 • Menjar a poc a poc: Trossejar el menjar en porcions petites i mastegar-les bé
 • Provar d’empassar-se aliments o begudes de dues a tres vegades per cada mossegada o glop, estossegar lleugerament i tornar a empassar abans de respirar. És convenient repetir el procés tantes vegades com sigui necessari.
 • Concentrar-se a empassar amb més freqüència. Pot ser d’utilitat alternar sòlids i líquids
 • Beure molt
 • Canviar la temperatura i la textura dels líquids (és recomanable beure líquids freds i provar begudes carbonatades)
 • Prendre menjar tou o fàcil de mastegar
 • És possible que els líquids més fins facin tossir. En aquest cas, cal beure líquids més espessos com nèctars o sopes cremoses
 • Si es pren medicació, és important barrejar-la amb el menjar. En aquest sentit, cal assegurar-se de si la medicació que es pren ho permet. El farmacèutic ho pot confirmar

Professionals i solucions pels problemes de deglució

El primer diagnòstic el farà un metge a partir d’un examen de la llengua i dels músculs que permeten la deglució, encara que també pot servir-se d’una esofagografia (prova radiogràfica que analitza el tracte gastrointestinal a partir d’una solució de bari). Però el professional especialista que tracta aquests casos és el logopeda.

Per a problemes de deglució, el logopeda recomanarà modificar la dieta, millorar la posició del cap i fer exercicis per estimular la capacitat de deglució.

Per a problemes de parla oferirà solucions per millorar els patrons de parla, la pronunciació i la comunicació oral en general. En casos molt severs, és possible alimentar-se a través d’un tub connectat directament a l’estómac i comunicar-se a través de cartes alfabètiques o comunicadors que responen al parpelleig.

D’aquesta manera, segons la persona i les dificultats amb què es trobi, el metge o logopeda indicarà unes pautes concretes. Es tracta de seguir-les per tal de resoldre aquests afers com abans millor i tenir així, una millor qualitat de vida.

Accés al document original:

The Speech and Swallowing Problems of Multiple Sclerosis. WebMD. 2012 [accés: 12 de maig del 2015]. Disponible a: http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/guide/speech-swallowing

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!