La FEM i la Fundació ”la Caixa” firmen un conveni per fomentar l’autonomia personal

El conveni afecta les demarcacions de Tarragona i Lleida i suposa una aposta per les TIC

Neurorehabilitacio en esclerosi múltipli

La Fundació Esclerosi Múltiple i la Fundació ”la Caixa” han signat un conveni per fomentar l’autonomia personal i donar suport a les activitats de la vida diària a persones amb esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives de les demarcacions de Tarragona i Lleida. El conveni, que és per l’any 2021, aposta per a la millora de la qualitat de vida i benestar global de les persones amb EM i malalties neurodegeneratives, així com del seu entorn més pròxim i ho fa d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en concret l’ODS3, Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.

La majoria de les persones amb EM, amb el suport adequat, s’adapta a les noves necessitats físiques, socials i emocionals originades per la malaltia. El projecte ofereix estratègies d’afrontament per desenvolupar les capacitats funcionals i psicosocials de les persones beneficiàries, la integració en el seu entorn i aconseguir un benestar global, i des d’una múltiple perspectiva que contempli l’individu com a persona, en el seu grup familiar i en la seva xarxa social i comunitària.

La intervenció es fa a través d’una metodologia de treball mixt, a partir d’un emplaçament amb atenció presencial als centres neurorehabilitadors, on diferents equips multidisciplinaris treballen per aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple o altres malalties neurodegeneratives, des de l’àmbit sensorial i físic en termes de rehabilitació i també fent un treball de neuroprevenció a través de components educatius, d’activitat física, d’estratègies psicosocials i de participació en la comunitat. En aquest sentit, per completar la part presencial assistencial, disposem d’una cartera de serveis i una forma de treball innovadora i pionera en els seus àmbits d’activitat, incorporant les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en la pràctica assistencial, millorant l’equitat i la reducció de costos sanitaris.

En el projecte hi participen professionals amb una visió transdisciplinària (terapeutes ocupacionals, fisioteràpia, treball social i neuropsicologia). Aquest personal, a més vehicula la seva tasca a través de la col·laboració de totes les institucions i serveis del circuit sociosanitari tant públic com privat dels respectius territoris.

Amb el suport de:

Fundació
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!