Escoltar música per a l’espasticitat de l’esclerosi múltiple

Escoltar música pot ser una eina eficaç i agradable per aconseguir la relaxació dels músculs i reduir els efectes de l’espasticitat en l’esclerosi múltiple.

Un símptoma freqüent en persones amb esclerosi múltiple és la hipertonia muscular, també coneguda com a espasticitat. Aquesta alteració de la musculatura pot provocar dificultats en el moviment, dolor i complicar la realització d’activitats quotidianes, fet que pot disminuir la qualitat de vida.

El tractament d’aquests problemes se centra en dos àmbits:

  • Farmacològic: mitjançant medicacions orals o infiltracions de toxina botulínica, una neurotoxina que ajuda a debilitar els músculs i evitar que es contreguin en excés.
  • No farmacològic: es tracta de tècniques neurorehabilitadores com són els estiraments musculars, postures inhibitòries (per evitar els reflexos involuntaris que causa l’espasticitat), crioteràpia o teràpia de fred (aplicar fred intens sobre els músculs), etc.

L’espasticitat és una alteració de la musculatura que pot provocar dificultats en el moviment, dolor i complicar la realització d’activitats quotidianes.

Teràpies musicals per l’espasticitat

Les intervencions musicals estan guanyant popularitat en els programes de rehabilitació i poden ajudar a la relaxació muscular en persones amb condicions neurològiques com l’esclerosi múltiple.

La música és una intervenció agradable que té el benefici secundari de provocar respostes emocionals. Escoltar música activa àrees cerebrals relacionades amb els sistemes neuronals de les emocions, fet que fa de la música una intervenció que pot ser gratificant, motivadora i al mateix temps útil per regular les emocions, l’excitació i les funcions cognitives.

Per tant, les intervencions musicals podrien ser una opció de tractament agradable per aconseguir la relaxació dels músculs. Es poden categoritzar en dos tipus:

  • Passives, com escoltar música, que resulten més fàcils de realitzar.
  • Actives, com tocar un instrument o tenir una actitud activa durant la teràpia, que són més complexes perquè hi ha una activació muscular.

Diversos investigadors han analitzat estudis relacionats amb escoltar música, concloent que és una eina eficaç per disminuir la tensió muscular en persones amb espasticitat. Van trobar dades que indicaven que tant la música de Mozart com la música relaxant en general reduïen l’espasticitat muscular després de 8 setmanes i que, a partir de la tercera setmana, apareixia certa relaxació en els flexors de turmell i en els músculs del maluc. A més, van observar que les preferències musicals semblen jugar un paper important. Per tant, els investigadors van recomanar utilitzar la música preferida de la persona en seleccionar les cançons.

En conclusió, escoltar i processar música requereix diverses àrees de cervell relacionades amb el to muscular. Una forma senzilla i sense efectes negatius per reduir l’espasticitat podria ser escoltar música que resulti agradable, de forma regular.

 

Autora: Noemí Martínez Lerín. Fisioterapeuta. Num Col. 3673.

 

Referències

VanCriekingeT, D’AoûtK, O’BrienJ, CoutinhoE. 2019. Effect of music listening on hypertonia in neurologically impaired patients-systematic review. http: //doi.org/10.7717/peerj.8228  

SihvonenAJ, SarkamoT, LeoV, TervaniemiM, AltenmullerE, SoinilaS. 2017. Music based Interventions in Neurological rehabilitation. Lancet Neurology 16 (8): 648-660 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28663005/

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!