Com i per què fluctua el nivell de fatiga al llarg del dia en l’esclerosi múltiple

El nivell de fatiga en l’esclerosi múltiple pot variar al llarg del dia i entre un dia i un altre, convertint aquest símptoma en un dels més difícils de gestionar.

La fatiga és un dels símptomes més comuns de l’esclerosi múltiple, però les seves causes no són del tot clares. Existeix una àmplia varietat de factors que poden incrementar el nivell de fatiga. Per exemple el baix estat d’ànim o l’estrès. La combinació d’aquests factors pot contribuir a variar el nivell de fatiga al llarg del dia i entre un dia i un altre.

Un equip d’investigadors del Regne Unit ha volgut estudiar de forma específica com poden variar els nivells de fatiga d’un dia a un altre o al llarg d’un mateix dia.  També ha intentat al mateix temps, retratar l’estat emocional, nivell d’estrès i d’activitat física de les persones amb esclerosi múltiple. Durant 4 dies consecutius, els investigadors britànics van demanar a 76 participants (38 persones amb EM remitent-recurrent i 38 persones sense EM) que recollissin els seus nivells de fatiga. També van demanar detalls del seu estat d’ànim, exposició a activitats estressants o d’altres activitats en 6 moments diferents al llarg del dia. A més, cada matí recollien dades sobre la qualitat de la son de la nit anterior.

Tal com era d’esperar, en les persones amb esclerosi múltiple remitent-recurrent, el nivell de fatiga va fluctuar més al llarg del dia. Els seus nivells de fatiga començaven sent més alts a l’inici del dia i es mantenien més alts al llarg de tota la jornada. Durant el matí la fatiga augmentava de manera progressiva fins a arribar al punt crític de fatiga a la tarda per acabar baixant al vespre. Pel que fa a les causes, en ambdós grups l’exposició a nivells més alts d’estrès i un estat emocional baix es relacionaven amb un major nivell de fatiga.

L’exposició a nivells més alts d’estrès i un estat emocional baix es relacionaven amb un major nivell de fatiga

A més, l’activitat física recent es relacionava amb major nivells de fatiga en el grup amb EM, però no en les persones sense la malaltia. De forma sorprenent, una baixa qualitat de la son la nit anterior es relacionava amb un increment en el nivell de fatiga en el grup sense EM, però no en el grup amb EM.

Finalment, els autors de la investigació han remarcat les fluctuacions en el nivell de fatiga experimentat per cada persona amb EM, que reforça la necessitat de personalitzar els abordatges a l’hora de gestionar aquest símptoma de forma efectiva. Futurs estudis es dirigiran a aprofundir en com manegar el pic de fatiga que es presenta a la tarda o després de fer activitat física.

Accés al document original:

Understanding how and why MS fatigue fluctuates throughout the day. Disponible a: https://www.mstrust.org.uk/research/research-updates/170508-fatigue-fluctuations-throughout-day

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!