S’aprova la nova llei de mecenatge

L’aprovació de la llei de mecenatge facilita la desgravació dels donatius

Aquesta norma fa modificacions significatives en el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge. En aquest sentit, facilita la desgravació als donatius i augmenta fins al 40% el percentatge de deducció de l’IRPF.

Canvis en la llei de mecenatge

1. Augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pels donatius i aportacions amb dret a deduccions. El percentatge de deducció de les donacions efectuades per persones físiques passa del 35% al 40%.

2. Amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.

3. Augmenta el percentatge de deduccions per les donacions que compleixen els requisits de recurrènciapassant del 40 al 45% en el cas de les provinents de persones físiques, i del 40 al 50% en el cas de les de persones jurídiques.

5. Possibilitat que les persones donants puguin rebre compensacions simbòliques com a béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació o per un valor màxim de 25.000 €.

 

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!