El Cemcat i la UAB creen una càtedra per investigar i impartir docència en neuroimmunologia

El Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), una aliança estratègica de la Fundació Esclerosi Múltiple i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i la UAB signaran un acord per crear la Càtedra de Neuroimmunologia, que estarà adscrita al Departament de Medicina de la UAB i promourà la recerca i la docència d’alta qualitat en el camp de la neuroimmunologia, tot establint un fort lligam entre la formació i l’activitat investigadora. El rector de la UAB, Ferran Sancho, i la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple-Cemcat, Rosamaria Estrany, han signat el conveni a la seu de Cemcat, a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La creació de càtedres de recerca tenen com a objectiu establir instruments durables de col·laboració entre la UAB i altres entitats públiques i privades per tal d’impulsar activitats de recerca i de transferència de coneixement. En aquest cas, la Universitat treballarà conjuntament amb el Cemcat, entitat que promou la formació dels professionals i la recerca sobre malalties degeneratives del sistema nerviós i, en especial, de l’esclerosi múltiple. La càtedra permetrà potenciar i ampliar l’activitat de Cemcat i, alhora, incrementarà la visibilitat de la UAB en el terreny de la neuroimmunologia juntament amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca i el mateix Hospital.

La càtedra ha estat possible, també, a través d’un conveni de col·laboració a tres anys, que en permet finançar l’estructura bàsica, entre l’empresa farmacèutica Genzyme – a Sanofi company, amb un focus molt important en l’esclerosi múltiple i les anomenades malalties rares, i la Fundació Esclerosi Múltiple-Cemcat.

El director de la càtedra serà el Dr. Xavier Montalban, director del Cemcat i professor del Departament de Medicina de la UAB. La càtedra emprarà els espais i infraestructures del Cemcat al recinte de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El conveni de col·laboració contempla diferents objectius. Pel que fa a la formació, s’impartirà docència tant de grau (per a estudiants de l’àmbit biomèdic) com de postgrau i formació continuada (metges en formació i altres professionals relacionats amb la neuroimmunologia). Concretament, es volen promoure les activitats docents següents:

– Formació de grau a la Facultat de Medicina de la UAB

– Organització del Màster online en Neuroimmunologia (màster propi de la UAB)

– Organització del curs de formació en neuroimmunologia dins del Màster oficial d’Immunologia (conjunt UB-UAB)

– Direcció de tesis doctorals de personal de laboratori i clínic

– Formació pràctica de residents del programa en formació MIR en neurologia de l’Hospital Vall d’Hebron, així com de residents d’altres hospitals

– Organització de cursos de formació continuada i estades formatives per a neuròlegs

– Edició de la Revista de Neuroinmunología, creada el 1997

– Organització de jornades informatives i altres activitats per a pacients afectats, famílies i cuidadors en malalties neuroimmunològiques (especialment l’esclerosi múltiple)

Pel que fa a la investigació, la càtedra donarà suport tant a tasques de recerca bàsica com de recerca clínica, i estarà dedicada principalment a l’esclerosi múltiple i malalties degeneratives del sistema nerviós, que s’emmarquen en les línies de recerca del Cemcat:

– Història natural de l’esclerosi múltiple (identificació de factors predictors clínics –inclosos els cognitius-, radiològics i de laboratori, després d’una síndrome clínica aïllada suggeridora d’esclerosi múltiple)

– Definició de la resposta al tractament (mitjançant paràmetres clínics, radiològics i de laboratori)

– Noves estratègies terapèutiques: de la EAE a la neurorehabilitació

– Immunopatogènia i genètica de l’esclerosi múltiple

– Ressonància magnètica no-convencional com a eina de monitoratge de l’esclerosi múltiple

Una aposta per la innovació i desenvolupament

La neuroimmunologia és un dels camps de la neurologia que està experimentant un creixement més ràpid i alhora un canvi important de paradigma en els darrers anys. En el cas concret de l’esclerosi múltiple, s’ha passat d’una pràctica absència de tractaments modificadors del curs de la malaltia a la possibilitat d’escalada terapèutica donada la disponibilitat de diferents fàrmacs aprovats amb perfil d’eficàcia i seguretat complementaris. Tot això, en el marc del desenvolupament de fàrmacs orals de gran conveniència per al pacient i de fàrmacs de possible gran eficàcia però maneig complicat.

La càtedra és el primer exemple en el camp de l’esclerosi múltiple de la col·laboració estratègica entre el sistema de salut de tercer nivell, la universitat, la societat i l’empresa.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!