La FEM i la Fundació ”la Caixa” firmen un conveni per fomentar l’autonomia i benestar personal

El projecte té un impacte social i geogràfic important i es porta a terme a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida

Neurorehabilitació esclerosi múltiple

La Fundació Esclerosi Múltiple, ha estat una de les entitats seleccionades a la convocatòria de projectes socials Catalunya 2023 de la Fundació ”la Caixa”.  El projecte seleccionat és  EmpoderEM amb e-salut: Promoció de l’autonomia i benestar a persones amb EM i els seus familiars.  Es tracta d’un projecte de promoció de l’autonomia personal que es durà a terme al llarg del 2024 i el primer trimestre del 2025.

Aquest projecte impulsat en la darrera convocatòria dona continuïtat a un model de foment de la salut. És un programa que es porta a terme, a través d’uns dispositius capdavanters, amb una col·laboració estreta amb el circuit sociosanitari públic i privat.

Aquest és un projecte multicèntric, que es desenvolupa en les quatre demarcacions on la FEM té àmbit d’actuació. L’objectiu és fomentar l’empoderament personal i social a través de l’atenció i el suport per a les activitats de la vida diària i de participació en la comunitat.

D’una banda, les accions se centraran principalment en la millora del benestar global, el confort i la qualitat de vida orientat a la persona amb EM i altres malalties neurodegeneratives. Es farà a través d’un tractament neurorehabilitador, que promocioni la presa de decisions compartides i l’autogestió de l’esclerosi múltiple. 

Per altra banda, hi haurà un seguit d’accions orientades a sensibilitzar sobre la promoció de la salut, com ara tallers de benestar, activitats esportives adaptades i conferències, entre d’altres. A més, per a promoure la participació comunitària i fomentar la xarxa relacional es desenvoluparan actuacions destinades al voluntariat d’acompanyament, la realització de grups de suport i activitats lúdiques i d’oci.

D’altra banda, també es duran a terme un conjunt d’activitats per oferir orientació i suport des de la proximitat, així com prevenir situacions de sobrecàrrega en les persones cuidadores.

 

Programa integral i interdisciplinari

A través d’aquestes accions es fa un abordatge integral incidint en totes les dimensions de l’individu i el seu entorn més proper.  Aquesta intervenció es desenvolupa a través d’una xarxa de centres que treballen des d’aquesta perspectiva amb un equip humà interdisciplinari. L’equip actua amb una col·laboració estreta del circuit sociosanitari públic i privat. 

L’altre aspecte principal d’aquest projecte és el canvi de paradigma que suposa. El projecte emfatitza l’activació i empoderament de la persona, elevant la participació, la informació i el coneixement sobre l’estat de la seva salut.

En total, 710 persones amb EM i altres malalties neurodegeneratives es beneficiaran del programa. També almenys 90 persones familiars cuidadores d’arreu del territori català. Per fer-ho possible, hi ha un equip humà de 20 professionals de diferents disciplines a més de 8 persones voluntàries.

Innovació

Aquest és un projecte innovador que aplicació les noves tecnologies de la comunicació  i desenvolupa estratègies i eines en l’àmbit de l’ehealth. Així, se centra en la salut digital, a través de la consolidació de la “Comunitat EM”. Aquesta comunitat és un espai virtual per aprendre i compatir coneixements al voltant de l’EM.

El projecte també incorpora la primera app de coaching emocional “EMO”. L’aplicació facilita la gestió emocional per assolir l’empoderament de la persona amb EM i la presa de decisions compartides, ampliant l’impacte inicial.

Fundació la Caixa
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!