Què és la neurorehabilitació?

La neurorehabilitació és un tractament multidisciplinari i coordinat.

L’objectiu és una recuperació neurològica i funcional del pacient amb EM.

Es treballen les funcions motores i cognitives. La majoria de les investigacions sobre la rehabilitació en pacients amb esclerosi múltiple demostren una millora de la funció motora i de la qualitat de vida sense que progressi la malaltia.

L’equip d’especialistes determinarà els objectius a assolir i el treball que haurà de realitzar el pacient per aconseguir una millora.

La neurorehabilitació pot oscil·lar entre 4 i 8 mesos.