Disàrtria, esclerosi múltiple i teràpia de la parla

La disàrtria és una afectació de la parla produïda per una lesió neurològica que és comú en les persones amb esclerosi múltiple (EM). La solució a aquest problema passa per anar a un especialista per dur a terme una teràpia de rehabilitació específica.

Algunes vegades les lesions neurològiques produeixen una afectació de la parla denominada disàrtria, que és comú en l’esclerosi múltiple.

La disàrtria és la conseqüència de la feblesa, alentiment, incoordinació i / o alteració del to muscular de la musculatura respiratòria, laríngia i articulatòria. Per exemple, les persones amb disàrtria poden presentar articulació imprecisa, alteracions de veu i sovint s’expressen utilitzant frases curtes.

A més, la disàrtria, sol estar bastant relacionada les dificultats per empassar (disfàgia), ja que l’afectació muscular dels òrgans bucofonatoris compromet tant la parla com la funció masticatòria i / o deglutòria.

Els principals símptomes de la disàrtria o l’alteració de la parla són:

  • L’articulació imprecisa dels diferents fonemes
  • Anormalitats en la veu com veu ronca, bufada forçada, de volum baix …
  • Anormalitats en la melodia de la parla com alentiment o excessiva velocitat al parlar, amb poques o massa variacions en el to o en el volum…

És per tot això que moltes persones amb esclerosi múltiple poden tenir problemes per comunicar-se de forma eficaç, veient-se intimidades a l’hora de fer tasques com conversar, o parlar en públic. La solució a aquest problema passa per anar a un especialista i dur a terme una rehabilitació de la parla.

Tractament multidisciplinari per la disàrtria en l’esclerosi múltiple

El logopeda és el professional que determinarà quines àrees estan afectades i establirà un pla terapèutic per aconseguir una millor intel·ligibilitat i una comunicació eficaç. No obstant, el tractament de la disàrtria requereix d’un equip multidisciplinari que pot incloure neuròlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals o psicòlegs.

Eines de la teràpia de la parla

Normalment, una teràpia de la parla comença amb una avaluació per tractar de discernir la causa exacta del problema. El logopeda escolta i analitza la forma de parlar durant una entrevista, estudiant també temes com la velocitat, l’accentuació, l’entonació o la nassalitat de la veu. També s’avalua la intel·ligibilitat i prosòdia (pronunciació i accentuació), així com la sensibilitat dels músculs involucrats en la parla.

Pel que fa a les estratègies de la teràpia de la parla, l’esclerosi múltiple fa que cada persona tingui unes necessitats individuals i molt específiques, de manera que cada tractament ha de contemplar les circumstàncies de cada persona.

  • En el cas de la disàrtria consistiria en la realització d’exercicis neuromusculars, neurosensorials i psicomotrius dirigits a potenciar la força, regular el to muscular i millorar la coordinació i sensibilitat.
  • En el cas que l’afectació de la parla sigui molt important, l’objectiu de l’abordatge serà millorar la comunicació amb l’ajuda de diferents i diverses estratègies alternatives, com poden ser els panells de comunicació, els amplificadors de veu o bé aparells electrònics i eines informàtiques.

Petits canvis per millorar els símptomes de la disàrtria

En ocasions es poden utilitzar estratègies senzilles per obtenir resultats eficaços, minimitzant els factors que interfereixen en la comunicació (postures inadequades, mala dentició, estat anímic, efectes secundaris de fàrmacs …). Prendre consciència de les dificultats de comunicació que existeixen, tant per part de l’emissor com del receptor, evitar la calor o evitar la fatiga, evitar parlar en ambients sorollosos pot ajudar a millorar la comunicació amb l’entorn de la persona amb EM.

Les dificultats per comunicar-se poden afectar les capacitats socials i el benestar de la persona, danyant la qualitat de vida dels que les experimenten. Per això, anar a un especialista és la solució per tractar de mantenir la màxima funcionalitat possible.

Referències

Vann, M. R. Speech Therapy Can Improve MS Symptoms. Everyday Health (2016).

Cortavitarte, M. Webconsultas (2018).

Revisat per: Mireia Aldevert Logopeda en la Fundación Esclerosis Múltiple. Nº de colegiada 08-0008.
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!