Tractament interdisciplinari per a pacients amb esclerosi múltiple i dolor crònic

Les persones amb esclerosi múltiple poden patir dolor crònic que, fins i tot, pot arribar a interferir amb les activitats quotidianes. En aquests casos, els tractaments multidisciplinaris poden ajudar a reduir el dolor i millorar l’estat d’ànim i la funcionalitat. Un estudi recent realitzat en pacients que participaven en el Programa de Rehabilitació de Dolor Crònic (CPRP) de la Cleveland Clinic (Estats Units) així ho ha demostrat.

Les persones amb esclerosi múltiple poden patir sovint dolor físic i/o psicològic relacionat amb la malaltia. El dolor físic és descrit habitualment com un mal crònic, generalitzat i debilitant, que pot variar segons l’àrea del cervell afectada per la malaltia. El dolor físic s’associa freqüentment a l’aparició de trastorns psicològics i a una menor funcionalitat en les activitats quotidianes com ara l’oci, les responsabilitats familiars, etc.
Paral·lelament, es poden afegir a aquest dolor altres símptomes freqüents de les persones amb EM, com la depressió, la debilitat, els problemes d’equilibri o la fatiga, i empitjorar el desenvolupament del dia a dia.
El Programa de Rehabilitació de Dolor Crònic (CPRP per les sigles en anglès Chronic Pain Rehabilitation Program) és un programa interdisciplinari intensiu, amb una durada de 3 a 4 setmanes, que inclou diferents disciplines que es consideren importants per gestionar el dolor, millorar l’estat d’ànim i fomentar la independència del pacient: teràpia física, teràpia ocupacional, sessions de psicoteràpia individuals o en grup, classes de relaxació i formació per al bon ús dels medicaments. Totes aquestes accions tenen com a objectiu principal millorar les condicions físiques i mentals del pacient a través de la reducció del dolor, l’estrès i els símptomes depressius, així com augmentar la confiança i progressar en les relacions socials i en la realització d’activitats de la vida diària. Aquest programa ha aconseguit resultats beneficiosos en persones amb dolor crònic, però fins ara mai no s’havia avaluat en persones afectades d’esclerosi múltiple i dolor crònic. L’estudi va consistir en l’observació de vint pacients amb EM i dolor crònic, admesos al CPRP de la Cleveland Clinic entre els anys 2000 i 2009. Amb l’objectiu d’arribar a una conclusió sobre l’eficàcia d’aquest tipus de tractaments en pacients amb EM, es van mesurar, mitjançant escales validades, els nivells de dolor, depressió i funcionalitat en els diferents aspectes del dia a dia (responsabilitats familiars i de la llar, temps d’oci, relacions socials, àmbit laboral, comportament sexual, autocures, mesures de suport vital), i es va analitzar posteriorment la repercussió que havia tingut el tractament interdisciplinari en aquests camps. Els resultats de l’estudi demostren que els tractaments interdisciplinaris, com el CPRP, són molt efectius en persones amb esclerosi múltiple. Aquesta teràpia aconsegueix una disminució significativa de la intensitat del dolor, una millora de l’estat anímic i de la depressió, i un increment de la independència del pacient. Els beneficis en afectats d’esclerosi múltiple són similars als que experimentaven els pacients amb dolor crònic sense EM i, per tant, la malaltia no representa una dificultat afegida al tractament. Font d’informació: Interdisciplinary Treatment of Patients with Multiple Sclerosis and Chronic Pain. A Descriptive Study. International Journal of MS Care, 2012 [accés: 2 de juliol de 2013]. Disponible a: http://ijmsc.org/doi/pdf/10.7224/1537-2073-14.4.216
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!