Factors de risc

La causa per la qual es desencadenen els canvis immunològics que acaben produint l’esclerosi múltiple encara és desconeguda, però sí s’ha demostrat la participació de factors genètics i ambientals. És crucial conèixer aquests factors ambientals per tal de prevenir-la, especialment en persones que tinguin certa predisposició genètica.