El temps importa en el tractament de l’Esclerosi Múltiple

Diversos experts discuteixen la importància del pas del temps per a les persones amb esclerosi múltiple amb relació als tractaments, el seu elevat cost i la prevenció de la malaltia vascular.

El passat Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple 2017, la revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry va reunir a un panell d’experts per a discutir la importància del pas del temps en l’esclerosi múltiple (EM) quant a: limitacions dels tractaments modificadors de la malaltia (TMM), l’envelliment que comporta l’augment de l’esperança de vida de les persones amb EM o l’elevat cost que suposa finançar el tractament. A continuació, us presentem el que es va acordar.

Inici i suspensió dels tractaments modificadors de la malaltia

En l’esclerosi múltiple les lesions desmielinitzants en el sistema nerviós central apareixen des de l’inici de la malaltia i, amb l’edat i la seva evolució, la capacitat regenerativa disminueix. La progressió de la malaltia no només es tradueix en una disminució de la capacitat de marxa, sinó que també es tradueix en una afectació progressiva de la cognició. Aquest símptoma genera un gran impacte sobre les persones amb esclerosi múltiple.
S’ha demostrat que l’inici d’un tractament de manera precoç té un impacte positiu en la progressió de la malaltia. A més, encara que es considerava que els tractaments no exercien cap efecte beneficiós per sobre de cert grau de discapacitat, cada cop hi ha més evidències que recolzen el contrari. En conclusió, el tractament en esclerosi múltiple s’ha d’iniciar de manera precoç i mantenir-se de manera crònica sense necessitat de suspendre’l si la persona amb EM evoluciona a un curs progressiu.
Per una altra banda, encara que els tractaments modificadors de la malaltia ens ajuden a controlar la malaltia també poden comportar efectes adversos com risc d’infeccions, entre d’altres. D’aquesta manera, és imprescindible que les persones amb esclerosi múltiple disposin de prou temps per a informar-se sobre tots els aspectes relacionats amb els tractaments modificadors.

Prevenció de la malaltia vascular en l’esclerosi múltiple

Estudis epidemiològics mostren que la malaltia cardiovascular és habitual i que pot jugar un paper rellevant en l’esclerosi múltiple. En les persones amb EM s’han descrit canvis morfològics en els vasos sanguinis cerebrals, tals com engrossiment de la paret vascular. Per altra banda, l’exposició a la inflamació crònica generada per l’EM podria afavorir el desenvolupament de lesions ateroescleròtiques.
Encara que són necessaris més estudis que aclareixin quin és el dany addicional que la malaltia vascular suposa per a les persones amb EM, la prevenció i el tractament de la malaltia vascular podria ajudar a alentir la progressió de la malaltia.

Càrrega econòmica i social de l’EM per a la persona amb EM i els seus cuidadors

Les últimes dades sobre el cost de l’esclerosi múltiple a Europa revelen que l’anàlisi sobre l’impacte econòmic farmacològic ha de ser revisat. Per una banda, no considera els beneficis del tractament sobre alguns dels símptomes com fatiga, debilitat o equilibri.
Per altra banda, no té en compte la despesa que l’EM genera més enllà del tractament. S’ha descrit que la malaltia produeix una pèrdua de productivitat de la persona cuidadora equivalent a 31.653 euros. Amb la qual cosa, els majors costos de l’EM no són els generats pels medicaments per a tractar la malaltia, sinó per l’atenció per part dels cuidadors i la pèrdua de productivitat, tant d’aquests com dels pacients.

Accés al document original:

Cerqueira JJ, et al. Time matters in multiple sclerosis: can early treatment and long-term follow-up ensure everyone benefits from the latest advances in multiple sclerosis? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Apr 4. pii: jnnp-2017-317509. doi: 10.1136/jnnp-2017-317509.

Revisat per: Patricia Mulero Col·legi de Metges de Catalunya (col·legiada nº51.938)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!