L’esclerosi múltiple a les nits: un estudi sobre la falta de son, la fatiga i la somnolència

Els afectats d’esclerosi múltiple (EM) sovint pateixen problemes de son, fatiga, somnolència, alteració de l’estat d’ànim i disfunció cognitiva. La interrelació entre els símptomes de les diferents afectacions molts cops no s’han tingut en consideració i han estat poc compresos. Un estudi del “Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical” (MSJ-ETC) indica que els afectats d’EM amb poca eficiència del son poden patir una reducció de la funció cognitiva.

La fatiga té una prevalència del 75% entre els afectats d’EM i és un dels símptomes més comuns entre aquest grup de pacients. D’altra banda, la somnolència diürna afecta entre el 19-34% dels pacients amb EM. Els símptomes de la fatiga i de la somnolència diürna no són exactament els mateixos i existeixen diversos estudis que indiquen que estan correlacionats entre sí, mentre que d’altres estudis diuen que no tenen res a veure.
L’objectiu de l’estudi era documentar els paràmetres objectius del son entre els afectats d’EM amb problemes de son o fatiga a través de polisomnografies i tests de latències múltiples, a banda de determinar si hi havia correlació entre la fatiga, la somnolència i les alteracions cognitives i d’estat d’ànim.
Per dur a terme l’estudi es van realitzar diversos tests a 32 pacients afectats d’EM que patien problemes de fatiga o de son. Els resultats de l’estudi indiquen que la mitjana d’eficiència del son dels afectats d’EM és del 75,1%. L’estudi també indica que la mitjana de temps en què els afectats d’EM es desperten després d’haver-se adormit és de 66,2 minuts, que la “latència del començament del son” és de 43,3 minuts i que les latències múltiples són de 10,43 minuts. Altres dades destacades de l’estudi indiquen que deu pacients no tenien son profund, quatre no tenien moviments oculars ràpids, vuit mostraven un increment de moviments en diferents parts del cos i dotze tenien apnea de la son obstructiva. En definitiva, 30 dels 32 pacients estudiats mostraven algun tipus de desequilibri del son. Per l’elevada proporció de persones amb EM que pateixen problemes de son, les polisomnografies s’haurien de tenir en compte en pacients amb fatiga o somnolència a fi de descartar trastorns tractables. Accés al document original: Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical https://in.sagepub.com/en-in/sas/journal/multiple-sclerosis-journal-%E2%80%93-experimental-translational-and-clinical
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!