L'esclerosi múltiple en xifres


L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central

9.000 persones tenen esclerosi múltiple a Catalunya
55.000 persones a l'Estat espanyol
2,5 milions al món

L'esclerosi múltiple es diagnostica més en dones

L'edat mitjana del diagnòstic d'esclerosi múltiplePer cada home diagnosticat hi ha dues dones


30 anys és l'edat mitjana del diagnòstic