Transparència

La Fundació Esclerosi Múltiple compta amb el distintiu que atorga la Fundación Lealtad en garantia del compliment de les exigències de transparència i eficàcia en la gestió.

La Fundació Lealtad és una institució independent i sense ànim de lucre que en base a una metodologia d’anàlisi de la transparència i les bones pràctiques de gestió de les ONG, atorga el segell d’ONG acreditada a aquelles entitats que compleixen 9 principis.

Aquest distintiu té en compte factors com el funcionament i la regulació de l’ordre de govern, la claredat i la publicitat en el finançament dels comptes anuals així com el correcte compliment de les obligacions legals i la promoció de voluntariat.

El distintiu d’ONG acreditada, únic a l’Estat espanyol,  facilita als donants i socis accedir a la informació sobre les entitats  i a pautes i consells per poder fer les seves donacions. Igualment, certifica la tasca que es porta a terme en cada organització.

Dades Econòmiques de la Fundació (2017)

Ingressos

3.619.550€

Despeses

3.529.456 €

73%
Neurorehabilitació
11%
Informació i difusió
8%
Recerca/Suport altres hospitals
6%
Formació i inserció laboral
2%
Atenció psicosocial