Tractament en les formes progressives de l’esclerosi múltiple

En els darrers anys, s’han registrat avenços rellevants en els tractaments de l’esclerosi múltiple. Tanmateix, no es proposen les mateixes teràpies per a les diferents variants de l’EM, sinó que n’hi ha d’específiques per a les formes en brots, remitent-recurrent o progressives.

Avui dia existeixen diferents tractaments per fer front als símptomes de l’esclerosi múltiple. D’aquests, n’hi ha alguns que es considera que poden modificar l’EM i reduir el risc potencial d’atròfia cerebral, l’índex de recaigudes i l’acumulació de discapacitats. A més, s’estima que també poden endarrerir l’aparició de noves lesions. Tot i això, són processos delicats i és molt important escollir la teràpia més adequada per a cada cas. Això es pot determinar a partir d’anàlisis detallades de diversos factors.

En els últims anys, s’ha investigat i s’han proposat diferents fàrmacs per pal·liar els efectes de l’EM en les seves formes progressives. Després de diverses avaluacions, destaquen medicaments com:

Ocrevus® (ocrelizumab)

Aquest medicament s’administra per via intravenosa i es recomana fer-ho amb una periodicitat de sis mesos, sense necessitat de fer controls de rutina entre dosis. Segons els investigadors, el fàrmac permet eliminar les cèl·lules B CD20+. Aquests components tenen una funció clau en la patogènia de l’EM i malmeten la mielina i els axons, provocant determinades discapacitats.

L’ocrelizumab disposa de l’autorització del Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut per administrar-lo tant a persones amb EM recurrent, com a aquelles amb la forma primària progressiva en fases inicials.

Alguns fàrmacs poden modificar l’EM i reduir el risc potencial d’atròfia cerebral, l’índex de recaigudes i l’acumulació de discapacitats

Interferó beta-1b i 1a subcutanis

Aquesta mena de fàrmacs es recomanen per tractar formes progressives secundàries de l’EM amb l’objectiu de disminuir la freqüència de possibles brots i demorar l’augment de la discapacitat, segons l’escala EDSS.

Per aconseguir-ho, l’interferó disposa dels atributs del grup de medicaments al qual pertany, anomenats immunomoduladors. Amb la seva administració, es pot percebre una reducció de la inflamació i prevenir els danys al sistema nerviós que poden causar els símptomes de l’Esclerosi Múltiple.

En aquest cas, l’administració també és per via intravenosa, però amb una regularitat de 3 dies setmanals, per norma general.

 

Les dues formes de tractament han de seguir les pautes d’un professional mèdic que acompanyarà a les persones amb EM per decidir el nombre de dosis i el procediment d’administració a seguir en cada cas.

A més de les teràpies acceptades i els fàrmacs que actualment estan aprovats per al seu ús en aquestes formes d’EM, la investigació continua. Organismes com la International Progressive MS Alliance, treballen per mantenir la recerca activa i trobar nous tractaments que millorin la qualitat de vida de les persones amb EM progressiva.

 

Referències:

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!