Les ressonàncies magnètiques i l’esclerosi múltiple

La ressonància magnètica juga un paper molt important en el diagnòstic d’esclerosi múltiple, així com per monitoritzar-ne l’evolució.

La ressonància magnètica (RM) és una prova d’imatge que permet obtenir informació detallada sobre l’estructura del cervell, la medul·la espinal i altres parts del cos. És considerada com un dels majors avenços en el camp de l’esclerosi múltiple.

A diferència dels raigs X o de la tomografia computeritzada, la ressonància magnètica no emet cap radiació. Avui dia es considera la tècnica més sensible i precisa per diagnosticar l’esclerosi múltiple i fer un seguiment de la malaltia.

 

Com es diagnostica l’esclerosi múltiple amb la ressonància magnètica?

Per fer una ressonància magnètica, un professional sanitari ens demanarà que ens estirem en un llit que després es mourà dins l’escàner. El procés sol durar entre 15 i 90 minuts, depenent de quantes imatges es vulguin prendre. Tot i que és un procés indolor, la màquina pot arribar a fer força soroll.

La ressonància magnètica mesura el contingut d’aigua dels teixits del cos humà gràcies a l’aplicació de camps magnètics. Quan una persona té esclerosi múltiple, la ressonància presentarà àrees on la mielina ha estat danyada, que apareixeran com a taques brillants o fosques (segons la tècnica utilitzada) a la imatge.

La mielina repel·leix l’aigua, així que podem mesurar la quantitat de mielina present gràcies a la presència d’aigua detectada a la ressonància magnètica.

Un professional de neuroradiologia expert serà capaç de detectar aquestes àrees i suggerir un possible diagnòstic d’EM. Aquests professionals també poden, de vegades, emprar un líquid de contrast anomenat gadolini per millorar la visibilitat d’aquestes lesions.

 

Per a què serveix la ressonància magnètica?

Actualment, la ressonància magnètica cerebral és la tècnica més sensible per detectar lesions al sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal). Això permet un diagnòstic d’EM molt més precoç, en alguns casos fins i tot poc després del primer símptoma, quan anys enrere es podia trigar una mitjana de vuit anys en diagnosticar l’EM.

Les lesions de l’esclerosi múltiple poden presentar inflamació de la matèria blanca, desmielinització o cicatrius. La ressonància magnètica pot aportar molta informació, com ara:

  • Detectar una possible recaiguda.
  • Si l’esclerosi múltiple és activa sense empitjorar.
  • Si l’esclerosi múltiple és estable sense activitat.
  • Si hi ha alguna nova inflamació activa.
  • Si no hi ha cap senyal d’activitat.

Això permet establir un pronòstic sobre la malaltia i un monitoratge de l’activitat de l’EM, ajudant en la presa de decisions sobre el procés terapèutic: el neuròleg/a podrà recomanar un tractament o un altre o indicar quin fàrmac és l’adequat en cada cas segons l’aparició de lesions noves i de l’evolució clínica de la malaltia.

 

Quan cal fer-se una ressonància magnètica?

Quan els símptomes presentats suggereixen una malaltia del sistema nerviós central, el neuròleg/a molt probablement recomanarà fer-se una ressonància magnètica. Un cop confirmat el diagnòstic d’EM, també és possible que es recomani aquesta prova amb una periodicitat variable.

El consens sobre cada quant cal fer-se aquesta prova és variable, però generalment se sol realitzar entre 3 i 12 mesos, segons el cas. Per a algunes persones, pot ser que en un inici se sol·liciti amb més freqüència i després siguin més graduals. La freqüència pot dependre de factors com:

  • Quan fa des del diagnòstic d’esclerosi múltiple.
  • Si la persona té altres malalties.
  • Quin tractament se segueix actualment.
  • Si s’ha iniciat un tractament

És important que, si és possible, les ressonàncies es facin al mateix centre on es van fer prèviament, a la mateixa màquina i amb el mateix protocol, per comparar les imatges i saber si hi ha lesions noves o no. Tot i que aquestes proves poden ser incòmodes, és crucial fer-les per arribar a un bon diagnòstic i poder disposar posteriorment del millor tractament possible.

 

Referències

Magnetic Resonance Imaging (MRI). National MS Society. Disponible a: http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/Diagnosing-Tools/MRI

Resonancia magnética en esclerosis múltiple: la perspectiva del paciente. Esclerosis Múltiple España. Disponible a: https://esclerosismultiple.com/555/

MRI and MS: What to know. Medical News Today. Disponible a: https://www.medicalnewstoday.com/articles/ms-mri

MRI and MS: 7 things you need to know. MS Sociery UK. Disponible a: https://www.mssociety.org.uk/research/latest-research/latest-research-news-and-blogs/mri-and-ms-7-things-you-need-to-know

Revisat per: Breogán Rodríguez Col·legi de Metges de Catalunya (col·legiat nº50.763)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!