Terminologia usada en l’esclerosi múltiple

Conèixer l’esclerosi múltiple implica també dominar una sèrie de termes específics sobre la malaltia i la seva evolució. Per a la persona recentment diagnosticada no és gens fàcil enfrontar-se a aquest vocabulari. Per això, l’Observatori Esclerosi Múltiple recull en aquesta secció totes aquelles paraules i expressions que pacients, cuidadors, familiars i professionals de la salut usen en el dia a dia. En concret, es refereixen a òrgans afectats, símptomes, tractaments, organismes i a tot allò amb què les persones amb esclerosi múltiple conviuen. Aquesta relació de termes, per ordre alfabètic, s’ampliarà i s’actualitzarà cada mes.

A: Atàxia: Descoordinació i inestabilitat en el moviment del propi cos. Dificultat per controlar i coordinar les postures i moviments. Atròfia: Disminució de la mida d’una cèl·lula i de l’òrgan del qual forma part, a causa de la falta d’ús o d’una malaltia. C: Compost funcional d’esclerosi múltiple: Sèrie de proves funcionals, que s’utilitzen en assaigs terapèutics. Existeixen tres grups de prova: temps cronometrat de rapidesa en el moment de caminar, temps cronometrat de rapidesa per inserir unes estaques en sis forats, i rapidesa auditiva i cognitiva fent càlculs mentals. D: Desmielinització: Pèrdua de la mielina i, en conseqüència, de la capa que cobreix les fibres nervioses. Pot ser central, com en el cas de l’esclerosi múltiple, o perifèrica. Disàrtria: Trastorn de la parla que consisteix en un impediment i dificultat per articular les paraules i parlar de forma correcta. Es relaciona amb la mobilitat dels músculs que controlen la parla i, en la majoria dels casos, es deu a una lesió en el sistema nerviós central i perifèric. E: Espasticitat: Contracció dels músculs que provoca espasmes i resistència per moure’ls. F: Fundació Esclerosi Múltiple (FEM): La FEM és una entitat privada, sense afany de lucre, fundada a Barcelona l’any 1989. Els seus objectius principals són millorar la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple i invertir en la recerca en aquest camp. En aquesta línia de treball, ha posat en marxa projectes com el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), especialitzat en l’atenció integral de l’EM, i el Centre Especial de Treball (FEM-CET), que dedica esforços a la integració laboral de les persones amb alguna discapacitat. M: Malaltia autoimmune: Trastorn que fa que el sistema immunològic ataqui el propi cos, danyant les cèl·lules sanes, els òrgans i els teixits per error. Agredeix l’organisme en lloc de protegir-lo i la seva causa és desconeguda. L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune. Mielina: Substància formada per greixos i proteïnes que constitueix una capa que cobreix i protegeix les fibres nervioses. Serveix perquè la transmissió dels impulsos nerviosos entre les diferents parts del cos es faci correctament. En l’esclerosi múltiple, aquesta capa de mielina es danya o es destrueix, per això, la conducció de les fibres nervioses s’interromp, provocant problemes motors i sensitius. N: Natalizumab: El natalizumab és un medicament utilitzat per al tractament de l’esclerosi múltiple. S’empra, concretament, per preveure i controlar els episodis de símptomes i per retardar l’empitjorament de les persones amb EM recurrent (en què els símptomes reapareixen cada cert temps). El natalizumab es presenta en forma de solució concentrada i s’ha d’injectar lentament en una vena. Aquest procés tarda aproximadament una hora i, en general, s’aplica un cop cada quatre setmanes. O: Oligodendrocit: Cèl·lula que produeix la mielina. P: Parèsia: Paràlisi parcial en alguna part del cos a causa de la fragilitat dels músculs. La capacitat de mobilitat queda limitada. És un símptoma comú de l’esclerosi múltiple. Parestèsia: Símptoma de l’esclerosi múltiple, que consisteix en una sensació anormal i pèrdua de la sensibilitat de la pell que provoca cremor, formigueig, adormiment o picor. R: Remielinització: Reparació de la mielina danyada. Font d’informació: Términos Usados en la Esclerosis Múltiple. National MS Society. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Brochure-English-Spanish-MS-Terms-and-Definitions.pdf 
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!