Teràpia ergonòmica: disseny i fabricació de material funcional i terapèutic

El material funcional, terapèutic i de rehabilitació que no existeix al mercat o que cal crear té un cost econòmic excessiu. A més, sovint el disseny o les prestacions són millorables. Amb l’objectiu de solucionar aquest problema, l’Hospital de Dia de Reus Mas Sabater va organitzar una iniciativa per crear materials i aparells que millorin la qualitat de vida dels afectats d’EM.

A l’Hospital de Dia Mas Sabater es va dur a terme una detecció de necessitats específiques dels usuaris durant la realització de les activitats de la vida diària (AVD). L’objectiu era dissenyar i crear aparells per resoldre les dificultats detectades, per promoure i millorar-ne d’aquesta manera la seva autonomia. Així mateix es va detectar la manca de material terapèutic en els tractaments que ofereix l’hospital de dia, per tal de disposar de noves i necessàries eines d’estimulació, manteniment i potenciació de funcions motrius, sensorials i cognitives.

D’aquesta manera, es va dur a terme un tractament d’ergoteràpia fent participar als usuaris en l’elaboració i fabricació de material funcional i terapèutic dins d’un context de rehabilitació. Això va donar lloc a un moneder classificador de monedes d’euro i un kit multifuncional de tractament rehabilitador.

 

Moneder classificador de monedes d’euro:

Aquest estri es va dissenyar i fabricar per discriminar les monedes d’euro que no es poden distingir com a conseqüència del dèficit visual. Els materials utilitzats es van escollir segons les necessitats inherents en la persona usuària del moneder. Com a resultat es va crear un moneder personalitzat segons les capacitats residuals de cada usuari.

Moneder classificador de monedes d'euro:

El moneder disposava de 8 departaments, un per cada valor de les monedes d’euro. Segons les habilitats residuals de l’usuari, se l’entrenava en la tècnica més adequada per discriminar, separar i dipositar cada moneda al seu departament corresponent (ús d’ajuts tècnics d’augment i d’optimització de la visió residual, aprenentatge de la discriminació tàctil per les diferències de disseny i mida de les monedes, ús del seleccionador de monedes elaborat a l’hospital de dia…). Es va procurar que els usuaris aprenguessin a crear un esquema mental d’orientació espaial del moneder i de la seva relació d’ordenació de les monedes dins dels 8 departaments. Un cop l’usuari havia adquirit l’aprenentatge dins del servei de l’hospital de dia, es va traslladar a la seva vida quotidiana, tornant a adquirir la confiança i la capacitat per fer les compres independentment malgrat la discapacitat generada pel dèficit visual.

Elaboració d’un kit multifuncional (format per sis elements diferents)

Dins del Servei de Teràpia Ocupacional de l’hospital de dia es va detectar una manca de material de rehabilitació específic per estimular i potenciar les diferents prensions digitopalmars, necessàries per desenvolupar totes aquelles tasques de la vida diària que requereixen psicomotricitat digital fina i control manual de precisió.

Un cop detectades les necessitats de rehabilitació específiques dels usuaris, es va iniciar el procés de creació, invenció i projecció sobre paper dels elements que havien de donar resposta a aquestes necessitats. Els materials van ser triats tenint en compte les habilitats de manipulació dels usuaris, recursos del servei, eines disponibles per treballar i manufacturar el material, ús de productes de reciclatge, etc.

Posteriorment es va realitzar un procés d’anàlisi i valoració ocupacional per determinar quins usuaris presentaven les habilitats cognitives i de manipulació necessàries per elaborar els aparells, dins del tractament dispensat d’ergoteràpia. Un cop feta aquesta valoració es va determinar el procés específic d’intervenció terapèutica per a cada usuari participant, i l’element a crear (disposició del material, tipus d’eines que s’utilitzaran, posicionament durant la tasca,…).

Teràpia ergonòmica

Teràpia ergonòmica

Amb aquest tractament d’ergoteràpia es van estimular, potenciar i mantenir els patrons bàsics i funcionals de moviment implicats durant la realització de les Activitats de la Vida Diària i es van preservar les habilitats i destreses manuals. A més es van rehabilitar la precisió i el control del moviment voluntari a partir de les diferents modalitats de prensions digitopalmars.

Autora: Anna Pujol, terapeuta ocupacional de l’Hospital de Dia de Reus Mas Sabater.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!