Subvencions a Barcelona per millorar l’accessibilitat d’habitatges

L’Ajuntament subvenciona adaptacions a la llar i elements de domòtica fins a 10.000€

Pis accessible

L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions “La meva Llar” per millorar l’accessibilitat dels habitatges on viuen persones amb discapacitat.

Es tracta de la primera convocatòria de subvencions que posa en marxa el consistori barceloní per fomentar actuacions d’adaptació dels habitatges que facilitin que les persones amb discapacitat puguin viure de forma segura i autònoma.

Requisits:

  • Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat amb o sense barem de mobilitat reduïda positiu.
  • Cal estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana la subvenció com a mínim un any abans.

Intervencions  subvencionables:

  • Arranjaments o obres a la llar: com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
  • Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar com són la domotització de persianes, portes, endolls o ascensors, la instal·lació de grues per fer transferències o l’adquisició de robots que presten serveis d’assistència.
  • Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar com són materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques, bucles magnètics, i dispositius d’avís visual, acústic i/o vibratori.

Es poden sol·licitar subvencions en els següent supòsits:

  • Actuacions no iniciades. El període d’execució serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
  • Actuacions en curs d’execució en el termini de presentació de sol·licituds. El període d’execució de les actuacions també serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
  • Actuacions domòtiques, robòtiques o per a la millora de l’accessibilitat comunicativa acabades durant aquest any.

Subvencions fins a 10.000€

La quantitat màxima de subvenció serà finalista i variarà entre els 5.000 € i els 10.000 € en funció de la tipologia i grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 € serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Termini per presentar la sol·licitud: del 28 de setembre al 9 de novembre de 2020.

Les subvencions s’atorguen per ordre de presentació. Per aquest motiu és important presentar la demanda el més aviat possible i prioritàriament de forma telemàtica. Si tens dubtes pots fer arribar les consultes al correu: lamevallar@bcn.cat

 

 

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!