El femcet

El femcet és el Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple.

FEM-CET, Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple

El Centre Especial de Treball femcet té l’objectiu de donar suport a les persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques i/o sensorials. El Centre Especial de Treball femcet  facilita la formació, professionalització i integració posterior a l’empresa ordinària, en un marc de treball productiu, professional i competitiu, que garanteixi una feina remunerada, amb els ajustaments personals i socials necessaris.

El femcet dona feina a més de 90 persones amb discapacitat i té més de 100 clients.

El Centre Especial de Treball femcet està especialitzat en 3 àrees de producció:

  1. Telemàrqueting. Des d’aquesta àrea es porten a terme estudis de mercat, enquestes d’opinió i satisfacció, servei d’atenció al client en emissió i recepció, concertació de visites i actualització de bases de dades.
  2. Serveis administratius i manipulats. Des d’aquesta àrea es realitzen mailings mecanitzats i manuals, magatzem i control d’estocs, manipulació de ginys i promocions d’empreses, arxiu i documentació i gestió de comandes.
  3. Outsourcing. És una de les àrees que me´s es potencien actualment i des d’on es fa la selecció i inserció de personal, la formació contínua i la gestió de suplències.