Assessorament Llei General de la Discapacitat

Les empreses públiques i privades que donen feina a un nombre igual o superior a 50 treballadores i treballadors tenen l’obligació de reservar, com a mínim, el 2% de la plantilla, per a persones amb discapacitat reconeguda mínim del 33%”. (Reial Decret Legislatiu 1 / 2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, antiga LISMI)

(Reial Decret Legislatiu 1 / 2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, antiga LISMI)

La Fundació Esclerosi Múltiple ofereix a les empreses assessorament en el procés de compliment de la LGD a través de 3 vies:

  1. Integració laboral de persones amb esclerosi múltiple i/ o diversitat funcional a l’empresa.
  2. Realitzant els tràmits necessaris per l’ obtenció del Certificat d’Excepcionalitat i autorització de les mesures alternatives que més s’adeqüin a cada empresa.
  3. Podent ser receptora de les mesures alternatives.

a) Donació, per a fomentar la formació i inserció laboral de persones amb discapacitat a l’empresa privada. (Valor IPREM anual x 1,5 x nº treballadors amb discapacitat no contractats)

b) O contractant serveis del nostre Centre Especial de Treball (femcet) que puguin externalitzar tasques de call-center, data entry o administratives i de manipulació. (Valor IPREM anual x 3 x nº treballadors amb discapacitat no contractats.

Contacta amb nosaltres si vols rebre assessorament a mida.

Eva Navarro
Directora d’Intermediació laboral i Relació amb Empreses.

Email: enavarro@fem.es

Telèfon: 932 228 96 99

Som una fundació emmarcada dins de “Entitats sense ànim de lucre a les quals és aplicable el règim fiscal del títol II de la Llei 49/2002” i auditada per la Fundación Lealtad com a ONG que compleix amb els principis de Bones Pràctiques i Transparència.