Ser mare amb esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple no suposa cap impediment per ser mare. Cal, no obstant això, fer una bona planificació, ja que la majoria de medicaments per l’EM estan contraindicats durant l’embaràs i la lactància.

Les dones que tenen esclerosi múltiple poden gaudir de la maternitat sense cap limitació. La gestació s’haurà de fer amb una bona planificació. Caldrà tenir en compte que la majoria de tractaments per a l’EM estan contraindicats en l’embaràs i la lactància. És fonamental, abans de començar a intentar concebre, consultar amb el neuròleg.  

L’esclerosi múltiple no redueix la fertilitat ni augmenta el risc d’avortament o de defectes de naixement.

L’embaràs tampoc no afecta de manera negativa el desenvolupament o evolució de la malaltia ni suposa un risc per a la dona. En la majoria dels casos, les dones amb EM presenten un període d’estabilitat durant l’embaràs, de manera que és molt estrany patir un brot de la malaltia durant la gestació. La causa d’aquesta millora substancial podria ser, entre altres motius, un canvi en el sistema immunitari durant l’embaràs que permet que el nadó pugui desenvolupar-se sense problemes al ventre matern.

Prendre una decisió sobre la maternitat

El fet de tenir esclerosi múltiple no hauria d’interferir amb el desig de ser pares. No obstant això, abans de prendre una decisió és important valorar conjuntament amb la parella tota una sèrie de factors, de la mateixa manera que ho faria qualsevol altra persona. Entre aquests factors s’hi poden trobar:

  • El grau de discapacitat actual
  • El possible grau de discapacitat futur
  • L’habilitat del pare o la mare per contribuir a tenir cura i a la criança de l’infant,
  • El possible suport de la família i amics

L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica que pot agreujar-se al llarg del temps. Per tant, és important pensar tant a curt com a llarg termini, tot i que la majoria de dificultats futures poden solucionar-se amb una planificació més elaborada en el moment en què apareixen. És recomanable assistir a reunions locals de suport a l’esclerosi múltiple. També parlar amb dones que ja hagin gestionat alhora la malaltia i la maternitat i consultar un neuròleg i un obstetre per tal d’informar-se. Igualment, caldrà planificar una bona organització.

Una de les preocupacions més comunes dels pares amb esclerosi múltiple és el risc que pot tenir el fill o filla d’heretar la malaltia. L’esclerosi múltiple no és una malaltia hereditària, tot i que si hi ha antecedents el risc de tenir-la és lleugerament més alt que el de la població general. 

Es calcula que, quan un dels dos progenitors té EM, el risc que els fills desenvolupin la malaltia oscil·la entre l’1% i el 4%.

El part i la lactància amb esclerosi múltiple

Quant al part, les complicacions no són majors que les de qualsevol altra dona sense la malaltia. Per a les dones amb EM, l’anestèsia general i l’epidural també són formes segures i habituals d’alleujar el dolor. Les dones amb esclerosi múltiple que tenen alteracions sensitives o paràlisi podrien necessitar un control més exhaustiu al final de l’embaràs, ja que podrien no reconèixer el començament de les contraccions.

La lactància materna no està contraindicada per a les dones amb EM. En canvi, és possible que, un cop hagi passat el part i el sistema immunitari torni al seu estat basal, pugui existir una recaiguda de la malaltia. Aquesta situació sol ser més freqüent en els primers sis mesos després del part. 

Tot i que no es pot predir qui tindrà un brot i qui no, l’evolució de la malaltia durant els mesos previs a l’embaràs és una informació rellevant. Per aquest motiu, el neuròleg ha de recomanar les millors opcions un cop hagi donat a llum. Per exemple reiniciar immediatament el tractament farmacològic per a la malaltia, entre d’altres.

Una dona amb esclerosi múltiple pot viure el període d’embaràs, part i lactància sense cap problema, com una dona que no conviu amb la malaltia.

Malgrat tot, cal una bona planificació i tenir un bon suport de la parella, família i amics. Aquest suport serà especialment important si es produeix un canvi en l’estat de salut de la dona, sigui de forma transitòria o a llarg termini. També és crucial consultar el neuròleg abans d’intentar concebre, ja que la majoria de tractaments per a l’esclerosi múltiple estan contraindicats durant l’embaràs i l’alletament.

Referència

Familia. MS in Focus. Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), 2014. Disponible a: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-3-Family-Spanish-1.pdf

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!