Seguir estudiant després del diagnòstic d’esclerosi múltiple

A la majoria de casos de diagnòstic d’esclerosi múltiple s’aconsella no abandonar la vida laboral, ja que el treball remunerat i productiu pot resultar una eina d’ajuda important per a moltes de les persones que conviuen amb la malaltia. La formació continuada és un dels requisits imprescindibles per a l’accés al mercat laboral.

Estudiar i formar-se és una opció que les persones amb esclerosi múltiple han de tenir en compte. Els experts estan d’acord que el diagnòstic no ha de ser pas un obstacle per estudiar.

La formació és una necessitat bàsica per a qualsevol persona que vulgui accedir al mercat laboral. El diagnòstic d’esclerosi múltiple és freqüent en persones molt joves i, per tant, no és estrany que pugui donar-se en una persona amb estudis superiors en curs. No obstant això, els especialistes aconsellen que es continuï amb la formació, sempre que això sigui possible.

Existeixen diferents centres amb la finalitat d’integrar al mercat laboral les persones amb esclerosi múltiple i garantir-los un treball digne i remunerat. Un dels molts serveis que posen a disposició dels usuaris és l’orientació i la formació, específicament pensades per a persones amb esclerosi múltiple.

D’altra banda, existeix la possibilitat que la persona diagnosticada d’esclerosi múltiple continuï amb una formació que ja estigui cursant o que tingui prevista, com estudis universitaris o de grau superior. Els experts adverteixen que el diagnòstic o els símptomes poden fer dubtar, però que és de vital importància finalitzar la formació.

En aquests casos és recomanable, si és necessari, demanar ajuda a un professional per a la superació d’aquestes etapes tan difícils.

En tot cas, cal recordar que les persones amb esclerosi múltiple tenen dret a què se’ls presti una atenció especial als centres educatius. Així, doncs, si pel seu estat de salut requereixen atencions especials, el centre educatiu està obligat a prestar-les. Aquestes poden ser, per exemple, la temperatura de l’aula, la il·luminació del lloc d’estudi, canvis ergonòmics a l’escriptori, uns horaris particularment adaptats a les necessitats de l’alumne, etc. Cal no oblidar que l’educació és un dret protegit constitucionalment.

Referència:

FEMCET Centro Especial de Trabajo. FEM. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://femcet.com/

Orientació en aspectes sociolaborals en l’esclerosi múltiple. FEM. 2007.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!