Remeis casolans per a diferents tipus de dolor de l’esclerosi múltiple

El dolor és un dels símptomes més comuns de l’esclerosi múltiple. Prop d’un 67% de persones amb esclerosi múltiple l’han experimentat en algun moment de les seves vides.

A l’hora de gestionar els diferents símptomes de l’esclerosi múltiple, l’estil de vida és un factor clau. Així, l’alimentació juga un paper molt important en el manteniment i funcionament muscular, la pràctica moderada d’exercici millora la funcionalitat del cos, o fer meditació ajuda a alliberar tensions tant físiques com emocionals.

Malauradament, encara que portem un estil de vida saludable, podem tenir episodis de dolor. A continuació, s’ofereixen diversos remeis casolans per abordar diferents tipus de dolor: des del mal de cames, fins al mal d’esquena.

Dolor a les cames i braços

Molts estudis han demostrat que el tractament amb massatges no només redueix significativament el dolor, sinó que també millora la mobilitat i funcionalitat de les extremitats de les persones amb EM. Amb els massatges es relaxen els músculs i, gràcies a l’alliberament d’endorfines, es redueix l’estrès i l’ansietat.

Amb els massatges es relaxen els músculs i, gràcies a l’alliberament d’endorfines, es redueix l’estrès i l’ansietat.

Per altra banda, s’ha vist que l’aplicació de compreses calentes a la pell alleugereix la disestèsia, un dels símptomes comuns a cames i braços que produeix una sensació de cremor o picor.

Dolor als peus: síndrome de peus calents

La síndrome de peus calents, també anomenada eritromelàlgia, és un símptoma de l’EM que provoca dolor, inflamació i tibantor als peus.

Sempre és recomanable ser avaluat i diagnosticat per un podòleg. Tanmateix, alguns tractaments alternatius poden ser efectius per mitigar la simptomatologia.

Algunes solucions casolanes per fer front als peus calents poden ser:

  • Posar-se mitjons de compressió.
  • Col·locar compreses fredes al peu.
  • Posar els peus en aigua freda.
  • Fer repòs.
  • Posar els peus en alt.

 

Dolor a les mans

Un símptoma molt comú en l’esclerosi múltiple és la sensació d’entumiment, formigueig o dolor i debilitament muscular a les mans.

Emprem les mans per la gran majoria de tasques diàries, per això es recomana fer exercicis específics de mans, que poden ser útils per reduir el dolor i per millorar-ne la funcionalitat.

  • Flexió i extensió dels dits, fent un puny amb la mà i tornant-la a obrir.
  • Abducció i adducció dels dits, és a dir, separar i ajuntar els dits de la mà amb el palmell obert.
  • Imitar a un pianista, simulant que s’està tocant un teclat de piano per agilitzar el moviment dels dits i mans.
  • Exercicis de destresa, entre els quals s’inclouen videojocs, treballs manuals o jocs de cartes.

 

Dolor a l’esquena

Diversos estudis posen èmfasi en l’efectivitat de fer exercicis de baix impacte com ara ioga o Pilates per millorar molts dels símptomes de les persones amb EM i, entre ells, el dolor d’esquena. Tant el ioga com el Pilates incorporen estiraments i moviments en els quals es treballa força i flexibilitat. De fet, un estudi recent parla del ioga com una eina efectiva per fer front al mal d’esquena crònic.

Tant el ioga com el pilates incorporen estiraments i moviments en els que es treballa força i flexibilitat.

En una altra investigació en la qual un grup de persones amb EM van dur a terme un programa de Pilates durant 12 setmanes, es va veure que els participants experimentaven, a més d’una reducció del mal d’esquena, millores posturals significatives.

Referències

How to relieve nerve pain in MS (2019). Medical News Today.

Yoga eases moderate to severe chronic low back pain (2017). National Institutes of Health.

Pilates for people with multiple sclerosis who use a wheelchair: Feasibility, efficacyand participant experiences (2013). ResearchGate.

Revisat per: Glòria Yaya Fisioterapeuta. Número de col·legiada 2419 (colegiada nº 23.565)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!