jercicios destinados a mejorar el equilibrio para personas con esclerosis múltiple

Exercicis per millorar l’equilibri

resource icon PDF

Les persones amb problemes d’equilibri han de fer aquests exercicis amb el  suport d’una altra persona. D’aquesta manera, l’exercici serà més profitós, ja que la persona amb esclerosi múltiple es cansarà menys i evitarà possibles caigudes.