Recuperació després d’una recaiguda, quina és la teva capacitat de resiliència?

L’Enciclopèdia Catalana defineix resiliència en la seva versió online com la capacitat de l’individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses.

En el cas de les persones amb esclerosi múltiple (EM), la paraula resiliència pot aplicar-se moltes vegades a la capacitat que tenen de recuperar-se després d’un brot. Un grup d’investigadors de la Universitat de Washington, Estats Units, ha volgut saber què significa resiliència per a persones amb EM, quins factors la faciliten i quins són els obstacles que es poden trobar a l’hora de superar un moment difícil.

Els autors de l’estudi Bouncing Back han analitzat les respostes de 32 persones, que no s’han posat d’acord en una definició concreta de resiliència, tot i que sí han identificat els elements que la faciliten. Són els següents:

  1. Gestió psicològica davant del diagnòstic
  2. Mantenir relacions socials fortes i suport familiar
  3. Trobar un sentit a la vida i motivacions futures
  4. Planificar a curt termini i afrontar la por a la incertesa
  5. Sentir-se físicament actiu

En canvi, hi ha alguns factors que delimiten i fins i tot perjudiquen la capacitat de recuperació en persones amb esclerosi múltiple:

  1. Pensaments irracionals i reiteratius
  2. Relacions socials ambivalents, inestables, i poc afectives
  3. Construir la pròpia identitat sobre la visió social d’una malaltia
  4. Fatiga i desmotivació

Els investigadors nord-americans coincideixen en què les persones que conviuen amb la malaltia tenen uns reptes de resiliència diferents als d’aquells que no tenen esclerosi múltiple, principalment a causa de la impredictibilitat dels símptomes.

Per una altra banda, la teràpia psicològica pot ajudar a la recuperació física i emocional de la persona davant del diagnòstic o dels brots, ja que afavoreix l’aprenentatge d’eines per mantenir una actitud realista davant l’EM. Altres recursos que augmenten la capacitat de resiliència són participar en grups de suport, informar-se de la malaltia mitjançant webs especialitzades, fixar-se objectius realistes i no infravalorar-se.

Accés a les fonts d’informació:

Silverman AM, Verrall AM, Alschuler KN, Smith AE & Ehde DM. Bouncing back again, and again: a qualitative study of resilience in people with multiple sclerosis. NeuroRehabilitation. January 2017. 39(1):14-22. Epub 2016 Feb 15. DOI: 10.3109/09638288.2016.1138556. Disponible a: Defining Resiliency in MS and Ideas on Bouncing Back. Multiple Sclerosis News Today. Disponible a: https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/05/18/how-multiple-sclerosis-patients-can-achieve-resiliency-and-bounce-back/

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!