Assessorament legal

Tens dubtes? Tenim respostes!

Amb l’esclerosi múltiple moltes vegades apareixen dubtes legals sobre ajuts als que podem accedir o com ho hem de fer per demanar un certificat de discapacitat. Gràcies a la col·laboració dels advocats del Col·lectiu Ronda  pots consultar-nos els dubtes sobre aspectes com prestacions, pensions i ajuts. Clica el botó groci i envia’ns la teva pregunta, els advocats et contestaran.

 

Preguntes freqüents

Per poder tramitar-lo cal que et dirigeixis a una Oficina d’Afers Socials i Famílies i omplis la sol·licitud que et lliuraran. Això permet que posteriorment es pugui dur a terme una valoració de la teva situació de salut física i del teu estat psicològic i social actuals, i obtenir d’aquesta manera un grau de discapacitat.

Si disposes del certificat de discapacitat amb un 33% o més i el barem de mobilitat reduïda reconegut tens dret a sol·licitar i obtenir la reserva d’espai per aparcar el vehicle en la zona més propera al teu domicili, sempre que les característiques de la via pública ho permetin.

Per a sol·licitar-ho cal que et dirigeixis a l’Ajuntament de la teva localitat.

Si disposes d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% tens dret a l’exempció del 100% dels preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques i la UOC.

Per obtenir més informació pots dirigir-te al punt d’atenció a les persones amb discapacitat del teu centre.

Si disposes del grau de discapacitat igual o superior al 33% i vius a Barcelona o a la zona 1 de l’Àrea Metropolitana podràs accedir amb descompte o de forma gratuïta a la targeta rosa de transport públic, sempre que compleixis amb els barems d’ingressos econòmics establerts.

També existeixen descomptes per viatjar amb Renfe i amb els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat.

Per a la resta de transports públics cal consultar-ho amb l’empresa que els gestioni.     

Actualment no es concedeix un 33% de discapacitat de forma automàtica pel sol fet de tenir un diagnòstic d’esclerosi múltiple sinó que el percentatge atorgat dependrà de la situació de salut i social de cada persona.

Les companyies d’assegurances abans de contractar una pòlissa de salut sol·liciten al client que ompli un qüestionari on ha de fer constar les malalties diagnosticades fins aquell moment. Una persona diagnosticada d’esclerosi múltiple pot contractar una assegurança de salut, si bé les conseqüències poden ser:

a) L’asseguradora no cobrirà despeses de tractaments o serveis relacionats amb l’esclerosi múltiple o qualsevol altra malaltia diagnosticada amb anterioritat a la contractació de la pòlissa.

b) La negativa de l’asseguradora a acceptar persones amb esclerosi múltiple com a clients, atès que en ser una assegurança no obligatòria les asseguradores no tenen l’obligació d’acceptar a tothom que vulgui contractar la pòlissa.

L’extinció de la relació laboral per part de l’empresari es pot dur a terme en qualsevol moment, es tracti d’un treballador amb esclerosi múltiple o en el cas d’una persona que no tingui cap malaltia.

En qualsevol cas, una vegada l’empresari decideix extingir el contracte cal analitzar el contingut de la carta d’acomiadament i les causes que s’al·leguen, per determinar si l’extinció té emparament legal, o bé no en té, i per tant estem davant un acomiadament improcedent i pel qual podem realitzar una demanda judicial.

La reducció de jornada únicament està prevista legalment a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, amb l’objectiu de tenir cura de fills/filles menors de 12 anys, fills/filles menors de 18 anys amb discapacitat, o bé per tenir cura d’un familiar fins a segon grau que no es pugui valdre per sí mateix.

No obstant, sempre hi ha l’opció d’explicar la situació a l’empresa, per tal de modificar el contracte de treball en relació a la jornada ajustant la retribució.

En el moment que apareixen dificultats per continuar realitzant les tasques habituals del teu lloc de feina tens l’opció de sol·licitar una incapacitat laboral permanent.

Prèviament cal complir amb uns requisits mínims a nivell de períodes de cotització a la Seguretat Social i posteriorment passar per una valoració de salut a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Aquest organisme depèn de la Seguretat Social i aquesta última és, la que si es dona el cas, atorga una incapacitat total, absoluta o una gran invalidesa. Cadascuna d’elles consta d’unes condicions diferents.

Una vegada han estat reconegudes són compatibles amb tornar a treballar sempre que el fet de treballar no impliqui una millora de les capacitats i de l’estat de salut de la persona amb esclerosi múltiple.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?