Serveis per a persones amb Esclerosi Múltiple

Servei d'acompanyament

T’acaben de diagnosticar esclerosi múltiple? T’ajudem!

T’han diagnosticar esclerosi múltiple, sents una certa desorientació i no tens prou informació? No passa res. És habitual sentir-se així després d’un diagnòstic com el de l’esclerosi múltiple. Truca’ns, concertarem una cita gratuïta amb tu i una psicòloga i una treballadora social t’informaran de la malaltia i dels serveis que hi ha disponibles.

Des de la Fundació Esclerosi Múltiple estarem amb tu i amb la teva família perquè et podem ajudar!

La Fundació ofereix:

 • Grups de suport emocional i social per a joves
 • Grups de suport emocional i social per a adults.
 • Curs online per a persones amb esclerosi múltiple FEMLEARNING
"El diagnòstic actua com un bloqueig i un potenciador d'emocions negatives com la ràbia, la tristesa i l'angoixa, des del Servei Integral d'Atenció Psicosocial ajudem a la persona a ubicar-se."
Sara Navarro, psicòloga
Sara Navarro
Psicòloga

Neurorehabilitació

Neurorehabilitació

Recupera la qualitat de vida i la teva autonomia.

En funció de l’evolució de la malaltia pots necessitar sessions de neurorehabilitació. Si és així, la Fundació Esclerosi Múltiple té  Centres de Neurorehabilitació que ofereixen un servei especialitzat diürn per aturar l’impacte de la malaltia i augmentar la qualitat de vida.

Aquests centres compten amb un equip interdisciplinari format per infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges, logopedes, psicòlegs, treballadors socials, personal cuidador i personal de serveis generals.

L’activitat terapèutica del centre té en compte les discapacitats físiques, cognitives i de relació amb l’entorn amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida sense restriccions en les activitats diàries ni limitacions en la participació social.

Els centres de la Fundació s’acullen al model de serveis sociosanitaris de la Generalitat. Són centres proveïdors del CatSalut i de la Direcció General de Protecció Social que contracten un nombre determinat de places de servei sociosanitari per centre i dia.

"L'esclerosi múltiple va arribar a la meva vida com una llosa molt pesada. Amb l'ajuda de la Fundació he canviat de motxilla, l'he reorganitzat, li he tret pes i li he incorporat ajuts, deixant enrere el desemparament que a vegades dona aquesta malaltia."
Sonia Maria Tellez
Sonia Maria Téllez
Usuària Centre Neurorehabiliador de Reus

Formació i intermediació laboral

Treballar amb esclerosi múltiple és possible.

Des d’aquesta àrea es forma i recicla les persones amb discapacitat perquè puguin continuar treballant i aconseguir noves oportunitats de feina si és necessari. Des de la Fundació s’entén que la formació és indispensable per a la inserció laboral.

En aquest sentit es treballa des de diferents àmbits:

 • FORMACIÓ. S’organitzen cursos d’idiomes, gestió administrativa i ofimàtica. Al llarg de l’any també s’organitzen tallers i el Club Feina, on s’ajuda a elaborar un CV i s’ofereixen eines i trucs per buscar feina.
 • INTERMEDIACIÓ LABORAL. Formem part del Programa Incorpora de l’Obra Social de la Caixa, que fomenta el treball en xarxa i dona respostes a mida per a cada empresa que ofereix oportunitats laborals per a persones amb risc d’exclusió social.
 • RELACIONS AMB EMPRESES. Contactem amb empreses que vulguin millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat, que vulguin fer accions de sensibilització o organitzar voluntariat corporatiu.
 • CENTRE ESPECIAL DE TREBALL. L’any 1999 va néixer el Centre Especial de Treball FEM-CET que ocupa 94 persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques i/o sensorials en tasques administratives, de telemàrqueting i manipulats. El centre facilita la formació, professionalització i integració d’aquestes persones a l’empresa ordinària. Ho fa en un marc de treball productiu, professional i competitiu.
"Gràcies a la beca vaig acabar el grau de Filologia Catalana. Posteriorment, des de la Fundació em van oferir la possibilitat d'entrar a la borsa de treball. Així vaig conèixer Emagister, l'empresa on ara treballo."
Laura González, guanyadora de la beca FEM-U
Laura Gonzàlez
Guanyadora de la Beca FEM-U

Assessorament sexual

Per una vida sexual satisfactòria amb esclerosi múltiple.

Els canvis en el desig sexual poden tenir origen en els símptomes de l’esclerosi múltiple. Saber gestionar els problemes sexuals no és fàcil i cal que la parella els afronti conjuntament. Des de la Fundació, sabem que moltes vegades no es tracten els problemes sexuals a la consulta i per això disposem d’un servei de consultes amb l’Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad. Podeu fer-nos arribar les consultes via correu electrònic i els experts en discapacitat i sexualitat us respondran de manera absolutament confidencial.

Preguntes freqüents

La Viagra és una medicació que ajuda a tenir ereccions però no les provoca, la seva ingesta ha d’anar acompanyada d’una excitació visual, tàctil  o del tipus que sigui.  Si no, no és efectiva.

És bo parlar amb el metge per revisar la medicació i si té influència en la disfunció sexual.

Hi ha molts objectes i medicaments  que poden funcionar i que el metge et pot recomanar.

Preocupar-se i angoixar-se no afavoreixen les relacions. La libido es pot veure alterada en les dones per moltes causes.  És cert que en les dones amb esclerosi múltiple és freqüent que aparegui una disminució de la libido al costat d’una escassa lubricació vaginal, la dificultat per a l’orgasme i els trastorns de la sensibilitat genital.

Es important conèixer els fàrmacs que es prenen. Antidepressius, ansiolítics o altres poden afectar les funcions sexuals.

És cert que els antidepressius produeixen alteracions en la resposta sexual però generalment són més en la fase de libido i excitació. Si només arribes a l’orgasme amb la masturbació caldria estudiar les teves relacions i treballar aquesta part perquè puguis arribar a l’orgasme en parella.

Hem de pensar en valorar les diferents possibilitats de la disfunció erèctil:
1. Disfunció erèctil com a conseqüència de la malaltia
2. Disfunció erèctil com a conseqüència de la medicació
3. Disfunció erèctil per factors psicològics.

És important parlar amb el  neuròleg d’aquest tema i si descartem la medicació i els factors psicològics llavors podem buscar una ajuda per superar la disfunció sense que alteri el tractament (Viagra, Levitra, Cellis ….). En el cas que oralment el metge consideri que no és adequat per la malaltia es poden buscar altres vies com injeccions intracavernoses.

Assessorament legal

Tens dubtes? Tenim respostes!

Aquest és un servei especialitzat que es porta a terme gràcies a la col·laboració dels advocats del Col·lectiu Ronda sobre preguntes i dubtes d’aspectes que poden tenir incidència sobre persones amb esclerosi múltiple com prestacions, pensions i ajuts.  Les preguntes més freqüents es publiquen a la web.

Preguntes freqüents

Per poder tramitar-lo cal que et dirigeixis a una Oficina d’Afers Socials i Famílies i omplis la sol·licitud que et lliuraran. Això permet que posteriorment es pugui dur a terme una valoració de la teva situació de salut física i del teu estat psicològic i social actuals, i obtenir d’aquesta manera un grau de discapacitat.

Si disposes del certificat de discapacitat amb un 33% o més i el barem de mobilitat reduïda reconegut tens dret a sol·licitar i obtenir la reserva d’espai per aparcar el vehicle en la zona més propera al teu domicili, sempre que les característiques de la via pública ho permetin.

Per a sol·licitar-ho cal que et dirigeixis a l’Ajuntament de la teva localitat.

Si disposes d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% tens dret a l’exempció del 100% dels preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques i la UOC.

Per obtenir més informació pots dirigir-te al punt d’atenció a les persones amb discapacitat del teu centre.

Si disposes del grau de discapacitat igual o superior al 33% i vius a Barcelona o a la zona 1 de l’Àrea Metropolitana podràs accedir amb descompte o de forma gratuïta a la targeta rosa de transport públic, sempre que compleixis amb els barems d’ingressos econòmics establerts.

També existeixen descomptes per viatjar amb Renfe i amb els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat.

Per a la resta de transports públics cal consultar-ho amb l’empresa que els gestioni.     

Actualment no es concedeix un 33% de discapacitat de forma automàtica pel sol fet de tenir un diagnòstic d’esclerosi múltiple sinó que el percentatge atorgat dependrà de la situació de salut i social de cada persona.

Les companyies d’assegurances abans de contractar una pòlissa de salut sol·liciten al client que ompli un qüestionari on ha de fer constar les malalties diagnosticades fins aquell moment. Una persona diagnosticada d’esclerosi múltiple pot contractar una assegurança de salut, si bé les conseqüències poden ser:

a) L’asseguradora no cobrirà despeses de tractaments o serveis relacionats amb l’esclerosi múltiple o qualsevol altra malaltia diagnosticada amb anterioritat a la contractació de la pòlissa.

b) La negativa de l’asseguradora a acceptar persones amb esclerosi múltiple com a clients, atès que en ser una assegurança no obligatòria les asseguradores no tenen l’obligació d’acceptar a tothom que vulgui contractar la pòlissa.

L’extinció de la relació laboral per part de l’empresari es pot dur a terme en qualsevol moment, es tracti d’un treballador amb esclerosi múltiple o en el cas d’una persona que no tingui cap malaltia.

En qualsevol cas, una vegada l’empresari decideix extingir el contracte cal analitzar el contingut de la carta d’acomiadament i les causes que s’al·leguen, per determinar si l’extinció té emparament legal, o bé no en té, i per tant estem davant un acomiadament improcedent i pel qual podem realitzar una demanda judicial.

La reducció de jornada únicament està contemplada legalment a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, amb l’objectiu de tenir cura de fills/filles menors de 12 anys, fills/filles menors de 18 anys amb discapacitat, o bé per tenir cura d’un familiar fins a segon grau que no es pugui valdre per sí mateix.

No obstant, sempre hi ha l’opció d’explicar la situació a l’empresa, per tal de modificar el contracte de treball en relació a la jornada ajustant la retribució.

En el moment que apareixen dificultats per continuar realitzant les tasques habituals del teu lloc de feina tens l’opció de sol·licitar una incapacitat laboral permanent.

Prèviament cal complir amb uns requisits mínims a nivell de períodes de cotització a la Seguretat Social i posteriorment passar per una valoració de salut a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Aquest organisme depèn de la Seguretat Social i aquesta última és, la que si es dóna el cas, atorga una incapacitat total, absoluta o una gran invalidesa. Cadascuna d’elles consta d’unes condicions diferents.

Una vegada han estat reconegudes són compatibles amb tornar a treballar sempre que el fet de treballar no impliqui una millora de les capacitats i de l’estat de salut de la persona amb esclerosi múltiple.

Atenció domiciliària

Atenció Domiciliària

T’ajudem des de casa teva.

Fa més de 25 anys que la Fundació Esclerosi Múltiple ofereix el Servei d’Atenció Domiciliària.  Aquest servei, que  permet rebre a domicili alguns tractaments del centre neurorehabilitador, s’adreça a les persones que tenen una discapacitat i per diverses raons no poden traslladar-se al centre. Per accedir al servei és imprescindible complir diversos criteris com la impossibilitat o greus dificultats per sortir del domicili o no disposar de transport adaptat per accedir al centre neurorehabilitador.

Un total de 20 professionals s’ocupen de donar servei a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, mitjançant el suport de metges, treballadors socials, fisioterapeutes, auxiliars de clínica, logopedes, terapeutes ocupacionals, infermers i neuropsicòlegs.

Atenció a les famílies

Al costat de les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies

La Fundació Esclerosi Múltiple té programes d’atenció a les famílies de persones amb esclerosi múltiple ja que  la malaltia no només afecta a la persona sinó també al seu entorn.

La finalitat del servei s’orienta a prevenir la claudicació del cuidador i oferir-li eines per millorar la seva qualitat de vida i la de la persona de qui té cura.

La Fundació organitza:

 • Grups de suport emocional i social
 • Actitivats per a la millora i el manteniment de la salut física
 • Orientació sanitària
 • Formació, informació i assessorament sobre la simptomatologia de l’esclerosi múltiple.