Què cal saber sobre el certificat de discapacitat?

El certificat de discapacitat és el document oficial de l’Estat que acredita quin és el nivell de limitació de les persones per dur a terme certes activitats. Les persones diagnosticades d’esclerosi múltiple s’han de plantejar aquest tràmit. A més de permetre obtenir assessorament i informació sobre els serveis socials que tenen a l’abast, els proporciona eines que poden ajudar aquestes persones en el món laboral, en l’educació o en la mobilitat. Per obtenir el certificat, cal sotmetre’s a un reconeixement que es duu a terme al centre base de l’administració més proper al domicili del sol·licitant.

El certificat de discapacitat és un document oficial que acredita una condició física determinada i que justifica que existeixen alguns impediments per fer determinades activitats.  La llei estableix que la discapacitat ha de ser com a mínim del 33% perquè pugui ser reconeguda.

Per què pot ser una bona idea obtenir aquest certificat? En cas de patir EM, és un document que resulta útil. D’entrada, per obtenir serveis d’informació i d’assessorament dels quals també se’n poden beneficiar els familiars. A més, s’ofereixen recursos socials i eines de suport personal, educatiu, laboral, d’accessibilitat i d’altres ajuts més tècnics.

El grau (%) és una manera de mesurar les limitacions en l’activitat i les dificultats que hi pot haver a l’hora de fer activitats. Les limitacions en l’activitat tenen un ampli ventall, des de greu a lleu i es comparen a la d’una persona sense limitacions.

Així, doncs, les persones amb l’esclerosi múltiple tenen la possibilitat de demanar el certificat si així ho desitgen, segons el que es preveu a la legislació vigent. Una comissió d’experts integrada per un metge, un psicòleg i un treballador social, fa un reconeixement complet del sol·licitant i valora el cas. És a dir, no només es consideren els símptomes estrictament físics de la malaltia, sinó també els factors psicològics i socials. És per aquesta raó que també es consideren altres casos de malaltia greus a la família o si s’ha patit qualsevol altre problema prèviament.

Per tal de sol·licitar el certificat de discapacitat, cal adreçar-se al centre base més proper. Aquí és on cal aportar tota la informació mèdica que es disposi i que avali la condició de discapacitat.

Després d’un examen, es determinarà el grau de discapacitat. Si no s’hi està d’acord, existeix la possibilitat d’interposar un recurs.

Font d’informació:

Certificado de Discapacidad. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.famma.org/preguntas-frecuentes/646-certificado-de-discapacidad

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!