Què cal saber sobre el certificat de discapacitat i l’esclerosi múltiple?

El certificat de discapacitat és el document oficial de l’Estat que acredita quin és el nivell de limitació de les persones per dur a terme certes activitats. Les persones diagnosticades d’esclerosi múltiple s’han de plantejar aquest tràmit, ja que aporta diversos beneficis.

El certificat de discapacitat, que anteriorment s’anomenava de minusvalidesa, és un document oficial que acredita una condició física determinada i que justifica que es té un o diversos impediments per realitzar determinades activitats. Perquè sigui reconeguda, la llei estableix que la discapacitat ha de ser com a mínim del 33%.

Perquè sigui reconeguda, la llei estableix que la discapacitat ha de ser com a mínim del 33%.

Per què pot ser una bona idea obtenir aquest certificat? En cas de tenir esclerosi múltiple, és un document que resulta útil en diversos sentits. D’entrada, el sol·licitant pot obtenir serveis d’informació i d’assessorament dels quals també se’n poden beneficiar els seus familiars. A més, s’ofereix a aquestes persones recursos socials per millorar la qualitat de vida, així com eines de suport personal, educatiu, laboral, d’accessibilitat i d’altres ajuts més tècnics.

 

Com es mesura el grau de discapacitat?

El grau de discapacitat és una forma de mesurar les limitacions en l’activitat i les dificultats que hi pot haver a l’hora de fer activitats, i s’expressa en un percentatge. Les limitacions en l’activitat comprenen des d’una desviació lleu fins a una de greu, i es comparen amb la manera com s’espera que la realitzaria una persona sense aquesta condició de salut.

Així, doncs, les persones amb l’esclerosi múltiple tenen la possibilitat de demanar el certificat, segons el que es preveu a la legislació vigent. Una comissió d’experts integrada per un metge, un psicòleg i un treballador/a social fa un reconeixement complert del sol·licitant i valora el cas des de tots els angles possibles.

És a dir, no només es consideren els símptomes estrictament físics de la malaltia, sinó també els factors psicològics i socials. També es consideren altres casos de malaltia greus a la família o si s’ha patit qualsevol altre problema prèviament.

Al demanar el certificat de discapacitat, no només es consideren els símptomes estrictament físics de la malaltia, sinó també els factors psicològics i socials.

Com s’ha de sol·licitar el certificat de discapacitat?

Per sol·licitar el certificat de discapacitat, cal adreçar-se a l’organisme competent de cada comunitat autònoma, segons on es resideixi, amb la nacionalitat espanyola o amb el permís legal de residència a Espanya. El tràmit pot iniciar-se en qualsevol moment de l’any i té una duració aproximada d’uns 6-8 mesos. Les fases són les següents:

  • Contactar amb la Regidoria d’Afers Socials de l’ajuntament que correspongui o consultar amb el Centre Base més proper.
  • Presentar la sol·licitud
  • Reconeixement i valoració
  • Dictamen Tècnic-Facultatiu
  • Tràmit d’Audiència
  • Obtenció de la resolució

També es pot demanar el certificat per via telemàtica. El procediment variarà en funció de cada comunitat autònoma.

Després d’un examen, es determinarà el grau de discapacitat. Si no s’hi està d’acord, existeix la possibilitat d’interposar un recurs per la via jurisdiccional social. Cal tenir en compte que els graus de discapacitat es revisen cada dos anys (per millora o per agreujament), sempre que se sol·liciti. Un factor important per valorar el grau de discapacitat és el barem de mobilitat reduïda. Si amb el pas del temps aquest ha empitjorat, es tindrà dret a una revisió.

 

Referències

Cuándo, cómo y por qué solicitar el certificado de discapacidad. Fundación Adecco (2019). http://fundacionadecco.org/blog/cuando-como-y-por-que-solicitar-el-certificado-de-discapacidad/

Certificado de Discapacidad. Famma Cocemfe Madrid (2017). https://famma.org/certificado-de-discapacidad/

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!