Per què l’esclerosi múltiple afecta més a les dones que als homes?

L’esclerosi múltiple afecta entre dues i tres vegades més a les dones que als homes. En les últimes dècades, els estudis epidemiològics reporten que aquesta diferència de gènere ha augmentat considerablement. Descobrir-ne les causes és una de les àrees d’investigació sobre l’EM més actives en els darrers anys. A la vegada, els estudis sobre les diferències de gènere aporten noves idees sobre l’etiologia i l’evolució de la malaltia.

Les malalties autoimmunes, com l’esclerosi múltiple, solen ser més freqüents en dones que en homes. Estudis realitzats en els últims anys en diversos països han detectat, a més, un augment en la prevalença de la malaltia molt més marcat en les dones. Aquest increment s’observa, sobretot, en les formes remitents-recurrents, i no tant en els casos d’EM primària progressiva, que afecta dones i homes per igual.

Els motius pels quals hi ha una major afectació en dones no són del tot coneguts.

Les característiques clíniques un cop desenvolupada l’EM també semblen ser diferents en dones que en homes. Si bé, aquestes diferències s’han d’avaluar amb cura, ja que també poden coexistir diversos factors que causin confusió.

La recerca relacionada amb les dissimilituds entre ambdós sexes i la prevalença de l’EM se centren a analitzar les diferències entre els sistemes immunes, la influència de certes hormones, les dissemblances genètiques i les exposicions ambientals entre els dos sexes:

  • El sistema immunitari. Diversos estudis han demostrat que les dones presenten una major resposta immunitària davant diversos estímuls o antígens propis presentats a la perifèria. D’aquesta manera, les dones serien més susceptibles de desplegar una resposta anòmala davant els mateixos estímuls que els homes.
  • La influència de les hormones. Hi ha evidència científica que les hormones sexuals (estrògens, progestàgens, testosterona) poden afectar la resposta del sistema immune i, per tant, repercutir també en l’EM. Per exemple, dosis altes d’estrògens promourien una resposta més reguladora sobre el sistema immunitari, provocant que aquest fos menys agressiu. La progesterona també sembla tenir un paper important en reprimir part de l’activitat immune. De fet, durant l’embaràs, quan aquestes dues hormones presenten els nivells més alts, les dones afectades d’EM mostren menys símptomes i activitat de la malaltia.

    Donat el possible paper rellevant de les hormones sexuals en el sistema immune i l’evolució de l’EM, actualment s’estan duent a terme una sèrie d’assajos clínics on s’avalua l’eficàcia del tractament hormonal per controlar la malaltia. No obstant això, el tractament amb dosis altes d’estrògens comporta també alguns riscos, per tant, serà necessari trobar un bon balanç risc-benefici.

  • Factors genètics. En el desenvolupament de l’esclerosi múltiple intervé un component genètic. Els estudis realitzats fins ara no han detectat diferències genètiques entre ambdós gèneres. Es creu que, possiblement, la manera d’expressar els diferents gens involucrats en la malaltia pot ser diferent entre homes i dones, però encara no s’ha pogut demostrar.
  • Factors ambientals. Un altre component important en la causa de l’EM són els factors ambientals. Una possible explicació a les diferències observades entre homes i dones podria ser que algun d’aquests factors actuï de manera diferent en els dos gèneres. Recentment, s’ha descrit que la falta de vitamina D podria augmentar el risc de desenvolupar EM, i diversos estudis han demostrat que la influència de la vitamina D en el sistema immune i l’EM és més important en dones que en homes.

En resum, de la mateixa manera que altres malalties immunològiques, l’esclerosi múltiple també és més freqüent en dones que en homes. Els motius d’aquestes diferències de gènere encara no són del tot coneguts, però s’està investigant en aquesta línia per entendre millor la malaltia.

Fonts d’informació:

Sex and gender issues in multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord, 2013 [accés: 10 d’abril de 2014]. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707353/

Role of gender in multiple sclerosis: clinical effects and potential molecular mechanisms. Neuroimmunol, 2011; 234:7-18.

Exploring Gender Differences. National Multiple Sclerosis Society (MS), 2013.

Is Multiple Sclerosis Increasing among Women Compared to Men? National Multiple Sclerosis Society (MS), 2007.

Hormones. National Multiple Sclerosis Society (MS), 2013.

Positive Results Published on Testosterone for Men with MS. Lourie Center for Pediatric MS, 2007 [accés: 10 d’abril de 2014]. Disponible a: http://www.pediatricmscenter.org/node/904

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!