Servei de primera atenció

Com et podem ajudar?

Servei de primera atenció Fundació Esclerosi Múltiple

Després del diagnòstic, les persones amb esclerosi múltiple s’enfronten a molts dubtes. Poder disposar del suport de professionals especialitzats amb assessorament a la persona afectada i a la seva família és molt útil. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir la incertesa, el nivell d’angoixa i l’estrès. Com a resposta a aquesta necessitat, la Fundació Esclerosi Múltiple ha definit un seguit de recursos, que poden utilitzar-se en diferents etapes de la malaltia.

El Servei Integral d’Atenció Psicosocial és un servei destinat a informar, assessorar i orientar els pacients d’esclerosi múltiple i els seus familiars sobre qüestions relacionades amb la malaltia i els recursos disponibles.

El fet que l’esclerosi múltiple afecti de manera diversa a les persones fa que cada pacient tingui unes necessitats diferents que requereixen una atenció individualitzada i un seguiment  personalitzats. Amb aquesta premissa, el Servei Integral d’Atenció Psicosocial s’encarrega d’acompanyar el pacient al llarg de tota la malaltia i de posar al seu abast tots els recursos necessaris, tant el que ofereix directament la FEM com els que són externs.

Un psicòleg i un treballador social, que actua com a gestor del cas, són els dos professionals que constitueixen l’equip d’atenció integral, que fixa un itinerari de suport per a cada usuari amb l’objectiu que obtingui la màxima autonomia i integració social.

Cal tenir en compte que les persones amb esclerosi múltiple són persones amb una malaltia crònica i que, per tant, tenen necessitats que es van transformant segons l’etapa o fase de la malaltia que travessen. Donar resposta a aquestes necessitats és important per mantenir la seva qualitat de vida, evitar factors de risc d’exclusió social i disminuir possibles costos d’atenció socials i sanitaris.

Per això, el Servei Integral d’Atenció Psicosocial situa el pacient com a eix central de la seva activitat. La figura del gestor del cas, permet que el pacient rebi un assessorament personalitzat i permanent i traça per a cada usuari un itinerari de suport amb l’objectiu d’assolir la màxima independència,  autonomia i d’integració  social.

El gestor de cas fa una revisió i supervisió contínues del cas de l’usuari seguint les fases següents:

- Visita d’acollida, lliurament de la informació i establiment d’objectius.

- Intervenció de Treball Social i Psicologia, si s’escau. Acompanyament de la persona/família,  coordinació dels agents  i professionals implicats al llarg de l’itinerari.

- Revaloració objectius i revisió de necessitats noves.

Amb aquest model d’intervenció es pretén potenciar l’autonomia del pacient i preveure i intervenir en possibles situacions de descompensació o agudització. 

Els serveis més demandats fins ara són dins la Cartera de serveis de la FEM  principalment, el Servei de Neurorehabilitació, programa d’afrontament, formació i inserció laboral, informació, orientació en recursos, prestacions i gestió del certificat de discapacitat. En quan a informació recomanem l'Observatori de l'Esclerosi Múltiple, que ofereix respostes i consells per a persones afectades per aquesta malaltia.

Més informació

Podeu trucar al 93 228 96 99 o bé sol·licitar una primera visita o informació via correu electrònic a info@fem.es

 

 

Destaquem

Programa FEM Feina

Programa FEM Feina

Envia una SMS al 28014

Envia una SMS al 28014

Informació, atenció i serveis

Informació, atenció i serveis

Prepara't professionalment

Prepara't professionalment

Joves i esclerosi múltiple

Joves i esclerosi múltiple

Pacient Informat

Pacient Informat

Les campanyes de la FEM

Les campanyes de la FEM

Com col·laborar?

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fes-te soci de la FEM

Fes-te soci de la FEM

Fes una donació

Fes una donació

Fes-te voluntari

Fes-te voluntari

La meva iniciativa

La meva iniciativa

Fes un llegat testamentari

Fes un llegat testamentari

Empreses que col.laboren amb la FEM

Empreses que col.laboren amb la FEM

Deduccions per donacions

Deduccions per donacions