M’han diagnosticat esclerosi múltiple: puc seguir treballant?

A més de proporcionar un salari, la feina atorga un sentiment de validesa personal i d’utilitat com a membre de la societat. Segons un informe de la Federació Internacional de l’Esclerosi Múltiple sobre EM i feina, massa persones amb esclerosi múltiple abandonen la seva feina abans del que seria necessari o del que elles voldrien.

L’informe està basat en les dades d’una enquesta realitzada a 12.200 persones amb esclerosi múltiple (EM) de 93 països. Les dades recollides van mostrar que el 43% de les persones amb EM sense feina havia deixat de treballar tres anys després del diagnòstic i que la xifra ascendia al 70% després de deu anys.

Respecte al 2010, menys persones han reduït la seva jornada laboral o s’han pres baixes temporals i més persones han afirmat no necessitar canviar el seu horari de feina. Les xifres evidencien la necessitat de dur a terme canvis que permetin a les persones amb esclerosi múltiple conservar els seus llocs de treball durant més temps. Aquests canvis requereixen, a més del paper actiu de les persones amb EM, la col·laboració de les empreses, de les organitzacions d’EM i dels polítics.

Les persones que tenen esclerosi múltiple no estan obligades a informar de la seva malaltia a la feina. Malgrat això, resulta més fàcil adaptar-se als canvis si l’empresa té constància de la situació. D’aquesta manera, és possible parlar amb l’empresari o empresària per ajustar les tasques, l’horari o el lloc de feina als símptomes de l’EM.

L’empresari o empresària i el treballador o treballadora han d’estar al corrent de la legislació al respecte. Consultar les decisions que un mateix pren amb familiars i amistats permet tenir altres punts de vista, a més del seu suport.

Per la seva banda, l’empresariat ha d’actuar d’acord amb la legislació i ser conscient de que l’EM és una malaltia amb múltiples graus d’afectació. Cada cas és diferent, per tant, preguntar és la millor manera de conèixer la situació de cada persona. A les organitzacions d’EM es pot trobar assessorament per gestionar els casos dels treballadors i treballadores amb EM. Aquestes organitzacions han de proporcionar informació a les persones que conviuen amb la malaltia sobre les seves opcions en l’àmbit laboral, els seus drets i els múltiples serveis disponibles.

Cal que les lleis protegeixin les persones amb EM contra la discriminació. Així mateix, es necessita investigar més a fons la relació entre feina i EM per saber de quina manera afecta la malaltia a l’activitat laboral i viceversa.

Accés al document original:

Employment and MS https://www.msif.org 
Disponible a: https://www.msif.org/about-us/advocacy/employment-and-ms/ 

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!